След като днес бе обнародван законът за извънредното положение Националната

След като днес бе обнародван законът за извънредното положение Националната ...

Как се променят сроковете за деклариране и плащане на данъци.След като днес бе обнародван законът за извънредното положение Националната агенция за приходите публикува подробности със сроковете, които се променят или остават същите заради кампанията по декларирането на доходите от предходната година.

Важно е да се отбележи, че се удължават сроковете за деклариране и внасяне на дължимите корпоративни данъци, както и за подаване на финансовите отчети. Променя се и начинът, по който авансово се плаща корпоративният данък.

Срокът за физическите лица, които не са еднолични търговци за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен - 30 април 2020 г.Срокът за ползване на 5% отстъпка от данъка за довнасяне е 31.03.2020 г.

От тази година НАП попълва автоматично данните в тези декларации като хората само трябва да проверят дали данните са верни и не се налага да прилагат служебни бележки от работодателите си. Остава възможността да се подават и на хартия.

Услугите за бизнес отдавна вече са почти 100% електронни.

Всички подробности за декларирането и плащането на данъците можете да видите на сайта на приходната администрация.

Всичко, което трябва да знаете за:Коронавирусът (987)

Източник: dnevnik.bg