След 2020 година влиянието на негативните демографски процеси ще доведе

След 2020 година влиянието на негативните демографски процеси ще доведе ...

Прогноза: До 2034 г. спадът в заетостта в България ще бъде 6%.


След 2020 година влиянието на негативните демографски процеси ще доведе до намаление на заетостта, като за периода от 2020 година до 2034 година, спадът ще бъде около 6% и броят на заетите ще намалее до около 2,962 милиона, или с около 190 хиляди. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, който откри форум за представяне на резултатите от актуализираните средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда до 2034 година, съобщава БТА.

Най-много ще намалеят заетите с основно и по-ниско образование - с 37,8%, с 3,1% ще намалее броят на заетите със средно образование, а едва с 0,4% ще намалеят заетите с висше образование. 

И настоящите прогнози, както представените през март от министерството, показват наличие на структурни дефицити за кадри със средно образование и структурен излишък на кадри с основно и висше образование, посочи Бисер Петков. 

Прогнозите сочат, че през 2034 година структурните дефицити за кадри със средно образование ще засегнат над 77 хиляди работни места, на които ще бъдат ангажирани хора с по-ниска квалификация от необходимата. Хората с висше образование, които ще работят на места, които изискват по-ниска квалификация, ще са приблизително 38 хиляди. Тези с основно образование, които ще заемат работна места за хора с по-високо образование, ще са близо 40 хиляди. Още по тематаБ. Петков: Заетостта в България ще спадне с 3,7% до 2032 годинаПроект на БСК ще насърчава хората от третата възраст да продължат да работятПрограма за базови дигитални умения на работещите искат синдикатите и бизнесътЛипсват квалифицирани кадри със средно образование

До 2034 година топ професиите по търсене на пазара на труда ще са медицински сестри и акушерки, учители по общообразователна подготовка за среден и начален етап на образование, каза доц. д-р Ралица Ганева от изследователски екип, направил средносрочни и дългосрочни прогнози за пазара на труда. 

По думите на експерта въпреки демографската криза и проблемите с раждаемостта, ако България внедри образователните политики, които са стандарт в Европа, ще има все по-нарастваща нужда от учители. Учителят ще остане много важен на пазара на труда поне следващите 15 години, заяви доц. Ганева.

През 2024 г. в образованието се очаква да бъдат заети 204 хиляди души, от тях половината ще са над 50 години, а 80% ще са жени. 

С намаляващо търсене ще бъдат продавачите, заради намаляването на сектор търговия, което от една страна се дължи на демографията, а от друга - на преструктурирането на икономиката. Все по-малко ще се търсят сервитьори, бармани и готвачи. 

В средносрочен план се очертава, че професиите, изискващи по-ниска квалификация, ще намаляват, а тези със специфична квалификация ще стават все по-важни на пазара на труда, обобщиха експертите. 

Значително нарастване на заетите се очаква да има и в държавното управление, като водещите професии там ще са административни и приложни специалисти. 

Все повече ще се задълбочават регионалните дисбаланси на пазара на труда, ще се увеличи делът и на работниците над 55 години. Очаква се към 2034 година най-нисък брой заети да има в Северна България - Видин, Монтана и Силистра.

Най-много хора със завършено висше образование ще се търсят в София-град, Пловдив и Варна, със средно и основно - в София, Пловдив и Бургас. Всеки четвърти през 2024 година ще работи в преработващата промишленост, сочат прогнозите на изследователския екип.

Източник: investor.bg