Швейцарското ателие Black Sheep Innovations разработи уникален пакет от доработки

Швейцарското ателие Black Sheep Innovations разработи уникален пакет от доработки ...

Минибар зад стоповете.


Швейцарското ателие Black Sheep Innovations разработи уникален пакет от доработки за Volkswagen Amarok. Използвайки всички кухини в легена на пикапа, специалистите от Цюрих са успели да вградят истински минибар зад стоповете.
Минибар зад стоповете

Източник: fakti.bg