Швейцарските банки ще събират от своите най-богати клиенти допълнителна такса,

Швейцарските банки ще събират от своите най-богати клиенти допълнителна такса, ...

Швейцарска банка „ограбва” клиенти милионери.


Швейцарските банки ще събират от своите най-богати клиенти допълнителна такса, за да се „грижат” за тяхното благосъстояние. От 6 август 2019 г. най-голямата банка в конфедерацията – UBS, обяви, че депозити на стойност над 500 000 EUR вече ще подлежат на облагане с годишен данък в размер на 0.6%, а тези над 1.8 млн. EUR – с 0.75% от въпросната сума. При това минималната такса за обслужване на UBS ще е в размер на 3000 EUR. Банката, която има 157-годишна история и която съхранява в трезорите си 2.05 трилиона EUR заявява, че нововъведението идва като компенсация от въведените от Централната банка на Швейцария и Европейската централна банка отрицателна лихва.

„Ситуацията на капиталовите пазари остава относително рискована. Лихвените нива са под очакваните и поради това остават отрицателни. Предполагаме, че този период ще продължи по-дълго от планираното, поради това на банките ще им се наложи да възстановяват тези загуби от спестяванията на клиентите си” се казва в изявление на UBS.

Друга голяма швейцарска банка – Credit Suisse, заяви, че от началото на септември т.г ще взема от своите клиенти, чийто депозити са на стойност над 1 млн. EUR 0.4% такса, за да се „грижат” за тяхното финансово благосъстояние.

Източник: fakti.bg