Ще ги ползваме като помощници, за развлечения и образованиеЧудновати роботи

Ще ги ползваме като помощници, за развлечения и образованиеЧудновати роботи ...

Десетки милиони роботи ще има в домовете към 2025 г..


Ще ги ползваме като помощници, за развлечения и образование

Чудновати роботи ще станат част от ежедневието на хората (източник: CC0 Public Domain)

Над 65 милиона потребителски роботи ще има на пазара през 2025 година, прогнозира анализаторската компания Tractica. Продажбите ще растат, движени от интереса към домашни роботи, персонални помощници, роботи за игри и обучение.

Потребителските роботи вече са част от ежедневието на хората, а очакванията са в бъдеще те да ни помагат все повече в рутинните дейности, развлеченията и обучението.

Доминиращи в момента са роботите-прахосмукачки, но ще расте търсенето и на други типове роботи, които ще влязат в ролята на помощници в различни аспекти от живота ни, вкл. развлечения и обучение.
още по темата
Tractica очаква доставките на потребителски роботи да се увеличат от 15,4 млн. броя през 2018 г. до 65,8 млн. броя през настоящата година. Прогнозата включва устройствата от всички категории.

В стойностно изражение пазарът на потребителска робототехника ще достигне 19 млрд. долара през 2025 г. Към момента на този сравнително млад и перспективен пазар се конкурират 37 ключови играчи.

Източник: technews.bg