Шипка. Откриването на новата учебна година днес съвпадна с откриването

Шипка. Откриването на новата учебна година днес съвпадна с откриването ...

Кметът на Казанлък Галина Стоянова: Родолюбивите населени места трябва да запазват своите училища.

Шипка. Откриването на новата учебна година днес съвпадна с откриването на реновираната сграда на Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ в Шипка, предаде кореспондент на Радио „Фокус“. Учебната година и обновената сграда бяха открити от директора на училището Невена Колева, която благодари на Община Казанлък в лицето на кмета Галина Стоянова за това, че образованието на децата в Шипка е приоритет за Община Казанлък, за това, че общинското ръководство е до учителите в борбата им за едно ново, качествено, модерно, европейско образование: „Категоричен е стремежът на Община Казанлък училището в Шипка да бъде богатството на града – от знания, дела, реализация на учениците напуснали вече класните стаи и тези, които идват за първи път. Ние ще продължим да предаваме огъня на родолюбието и ще помним думите на Чудомир: „Шипченското училище е било пламък, който е разпращал искри на север от Балкана и на юг от равна Тракия.“
Кметът Галина Стоянова пожела успешна нова учебна година на учители, ученици и родители на децата в Шипка: „В Шипка имаме да извървим заедно много дълъг и много труден път, за да направим училището онова, което е увековечил Чудомир в своите думи.“ В този смисъл кметът Стоянова се обърна към бившия директор на училището Татяна Шаханова, подчертавайки нейната роля за съхраняването му като средищно и пълно с ученици. Тя обърна внимание и на усилията на новия директор Невена Колева да изпълни училището с деца. Стоянова се обърна и към шипченци, че за да се запази училището, освен усилията на учителите и Общината е необходима и подкрепата на местните жители, на общественици, на хора, които определят общественото мнение, и които живеят в Шипка: „Основната ни задача тук е да върнем децата на Шипка в класните стаи. Тази година Шипка има 7 първокласници и нито едно дете от тях няма да прекрачи прага на шипченското училище. Това не само е тъжно, но е и много жалко. Ако в предишни години можеше да има претенции на родители, че средата за учене, двора, учебната сграда в града са по – добри, днес няма и това оправдание. Не съм убедена, че учителите в Казанлък ще бъдат по – добри към вашите деца. Защото тук всеки учител познава не само детето, но и целия му род и може да бъде много близо и най – внимателен с него.„
Галина Стоянова се обърна и към присъстващите на събитието народни представители Донка Симеонова и Борис Кърчев: „Зная, че законът позволява на родителите да имат право да избират своето училище. Но духът на закона трябва да позволява родолюбивите населени места да запазват своите училища и своите духовни центрове. Градовете ни стават все по – големи, но духовността им изчезва, а тя се пази в нашите населени места. „
Сградата на Основно училище „ Св. Св. Кирил и Методий“ е реновирана в рамките на проект на Община Казанлък „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020. Общата стойност на проекта е в размер на 9 млн. 504 хил. 532 лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“ - 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Със средствата са реконструирани общо осем обекта от образователната инфраструктура на територията на община Казанлък - три детски градини в казанлъшкия квартал “Изток“и пет училища – в селата Овощник, Хаджидимитрово, Ръжена и в градовете Шипка и Крън.
В резултат на строително-монтажните работи са въведени мерки за енергийна ефективност, ремонтирани и изградени са водопровод и канализационни инсталации, извършени са газификация и свързване с градската газоразпределителна мрежа, монтирано е ново оборудване и са осигурени мерки за достъпна среда.
Славяна ГАЙДАРОВА

Източник: focus-news.net