Сформираният през миналата година екип от служители на Община Асенoвград

Сформираният през миналата година екип от служители на Община Асенoвград ...

Възобновяват акцията за установяване на незаконни постройки в Асеновградско.

Сформираният през миналата година екип от служители на Община Асенoвград за установяване на незаконно застрояване в квартал „Лозница“ продължава работата си, след отминаването на зимния период. Проверките за наличие и регистрация на постройки, издигнати без разрешително ще се осъществяват конкретно в местността „Лаково“. Припомняме, че към 31.12.17 г. са съставени 90 констативни протокола за установено незаконно застрояване в ромския квартал „Лозница“, касаещи общо 113 постройки /жилищни и стопански/.
Издадени са 65 заповеди за премахване на сградите. В документите са всключени една или повече незаконни постройки, в зависимост от броя на идентифицираните собственици. 20 от заповедите са обжалвани в Административен съд-Пловдив. Към днешна дата в същата институция неприключените производства по дела са седем на брой. Те са отложени зарад пропуснати експертизи, които предстои да бъдат изготвени от вещи лица, след събиране на доказателства и заплащане на дължимите такси, от страна на жалбоподателит. 13 от обжалванията в Административен съд-Пловдив са оставени без уважение. Петима от тези жалбоподатели са подали нови жалби до Върховния административен съд - срещу взетите на първа инстанция решения. Трима са се жалвали в Европейския съд по правата на човека с искане за налагане на привременни мерки за преустановяване разрушаването на домовете им. През 2017 г. са съборени общо 36 постройки, от които 12 са премахнати доброволно.
Отстраняването на сградите се осъществява за сметка на извършителите, но не се посочва изразходван до момента финансов ресурс. Незаконните застроявания са изградени от различни строителни материали. Не става ясно дали стопаните им са ползвали вода и електричество, но е факт, че постройките са разположени извън регулацията на Асеновград, където няма изградена канализационна мрежа. От началото на дейностите по събаряне на незаконните постройки в местността „Лаково“ в Общината са постъпили девет молби за общинско жилище. Две семейства вече са настанени, останалите седем са включени в списъка с чакащи. В Дирекция „Социално подпомагане“-Асеновград са консултирани двама човека със здравословни проблеми, с цел настаняване в подходящи социални институции, но същите са отказали писмено.
От Община Асеновград не отговориха на въпрос, зададен от екип на Actualno.com, относно броя на хората, които към настоящия момент живеят във вече установените несъборени незаконни постройки, колко от тях са децата и безработните лица. Попитахме и дали има регистрирани незаконно построени сгради в други части на Асенoвград и какъв е броят им, на което получихме следния отговор: „При регистриране на незаконно построени сгради се процедира по реда на Закона за устройство на територията“. От Общинска администрация посочват, че след приключване работата на екипа в Асенoвград, ще се предприемат същите мерки по установяване на незаконно строителство и в село Боянци, където също има ромско население.

Източник: actualno.com