Сериозно подобрение на бизнеса, включително на печалбата отчита Мтел за

Сериозно подобрение на бизнеса, включително на печалбата отчита Мтел за ...

Мтел бележи сериозен скок на приходи и печалба за 2017 г..


Сериозно подобрение на бизнеса, включително на печалбата отчита Мтел за цялата 2017 г. Общият размер на приходите на оператора са достигнали 431,2 млн. евро, или с 4,7% повече от 2016 г. Печалбата преди данъци и амортизации EBITDA за 2017 г. също се е увеличила – с 3,6 на сто до 130,1 млн. евро. Това показват финансовите резултати на българския оператор, обявени в доклада на компанията майка A1 Telekom Austria Group. В него се изтъква, че приходите са нараснали и в двата основни бизнес сегмента на Мтел – мобилните услуги и фиксираните предложения.

Ръст на мобилния бизнес

Постъпленията от мобилни услуги и продукти са се увеличили с 3,9% до 337,4 млн. евро, като това се дължи както на засилената употреба на 4G мобилен интернет, така и на по-големият брой клиенти, предпочели абонаментните договори, въпреки че общият брой мобилни абонати е спаднал с 3,2% до 3,977 милиона. От българският оператор предприеха стратегия за фокусиране върху „ценните клиенти“, така че намалението на мобилните потребители е главно в ниския ценови сегмент.

„Основната причина е промяната в Закона за електронните съобщения, ограничаваща максималния брой предплатени номера, които може да ползва всеки клиент“, допълват от Мтел. Същевременно операторът регистрира нарастване на абонатите във високия ценовия сегмент, а именно на бизнес клиентите и на потребителите, използващи тарифи с мобилен интернет.

В резултат средният приход от мобилен абонат (ARPU) остава на нивото от 2016 г. - около 5,5 евро, а негативният ефект от новите роуминг регулации и намалението на цените за взаимосвързване са почти изцяло компенсирани от предлагането на допълнителни услуги и по-богата продуктова гама. Продажбите на мобилни устройства са скочили с 22,7% до 57,5 млн. евро, което също допринася за повишената употреба на мобилен интернет.

...и на фиксирания

Въпреки че приходите от фиксирани услуги имат доста по-малка тежест в общия „баланс“ на Мтел, те са нараснали с по-голям темп от 7,6% годишно до 93,8 млн. евро. От Мтел обясняват този ръст с предлаганото ексклузивно спортно съдържание (собствените HD канали на оператора Mtel Sport 1, 2 и EDGE). Овен това компанията е успяла да предложи допълнителни услуги на настоящи си клиенти, отчита и засилено търсене на ИКТ решения. В края на миналата година тя обедини всички облачни услуги за бизнеса под общата марка А1. 

Броят на клиентите на телевизия и домашен интернет нараства в сравнение с миналата година, което частично компенсира общия спад на клиентите на фиксирани услуги с 1,4% до 1,005 милиона, допълват от Мтел. В резултат средният приход от една фиксирана линия (ARPL) се е повишил с 5,9% до 11,4 евро.

Източник: computerworld.bg