Седем двойки лешояди очакват поколение в ПП „Врачански Балкан“. По последни

Седем двойки лешояди очакват поколение в ПП „Врачански Балкан“. По последни ...

7 двойки лешояди очакват поколение във Врачанския Балкан.

Седем двойки лешояди очакват поколение в ПП „Врачански Балкан“. По последни данни на експертите от Природен парк „Врачански Балкан“ и Дружество за защита на хищните птици от началото на размножителния период за белоглавите лешояди в момента стези двойки вече са оформени. 
Пет от тях са в северната част на парка и други две в източните части. Освен тях орнитолозите са наблюдавали още пет двойки с гнездово поведение в северните и източните части на парка.
През 2018 година са формирани общо 10 двойки, които успешно излюпиха и отгледаха 9 белоглави лешоядчета. Експертите от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" и Дружество за защита на хищните птици се надяват през тази година техния брой да достигне 14.

Източник: bulnews.bg