Създаването на подготвени кадри и насърчаването на иновациите в минната

Създаването на подготвени кадри и насърчаването на иновациите в минната ...

Оперативният модел, който работи.


Създаването на подготвени кадри и насърчаването на иновациите в минната индустрия вървят ръка за ръка

За компания като „Дънди Прешъс Металс“ е екзистенциално важно да е убедена в причината за своето съществуване. Инвеститори, клиенти, партньори, служители и обществото са факторите по пътя към успеха на дружеството. И всички те са неделима част от глобална стратегия за развитие на компанията. А тя е неизпълнима, ако всеки не види своето място в организацията и във взаимодействието си с нея. „Стремим се да реализираме стратегията така, че всеки да осъзнава своята полза“, обобщава визията си за развитие вицепрезидентът на „Дънди Прешъс Металс Канада“ и изпълнителен директор за България д-р инж. Илия Гърков. „Оперативният модел, който следваме, ни осигурява широк хоризонт за развитие и ни предизвиква да мислим извън рамките. Колкото по-добър баланс успяваме да постигнем, толкова по-успешна е компанията ни. Ключът е в доверието“, допълва той. Тази концепция за успеха споделят и оперативните директори на „Дънди Прешъс Металс“ за България.

Инж. Цветомир Велков, оперативен директор на „Дънди Прешъс Метълс Челопеч“ ЕАД, за технологиите под земята, които вадят успеха на повърхността

По пътя на иновациите

Източник: manager.bg