Създаване на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с

Създаване на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с ...

Ще има Главна дирекция за спецоперации и борба с тероризма.


Създаване на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" се предвижда с промени в Закона за МВР, одобрени от правителството.

В структурата й се включват дирекция "Жандармерия" към Главна дирекция "Национална полиция" и Специализираният отряд за борба с тероризма.

Целта е повишаване на ефективността на дейностите по предотвратяване и пресичане на терористични действия, освобождаване на заложници, задържане и/или обезвреждане на особено опасни престъпници или престъпни групи и др.

Сред предложените промени е преобразуване на Научноизследователския институт по криминалистика в Национален институт по криминалистика. Служебните отношения на експертите, осъществяващи основните дейности в института, се уреждат по Закона за Министерството на вътрешните работи, а не както е досега за част от тях - по Закона за държавния служител.

Аналогична промяна в правоотношенията се предвижда и за служителите от Института по психология, които също ще изпълняват служебните си задължения при условията на първа категория труд.

Друго предложение е преобразуване на правоотношенията на служителите от дирекция "Инспекторат" в такива по Закона за държавния служител, при условията на трета категория на труд.

Целта е прилагането на подход, аналогичен на възприетия за други структури.
 
По публикацията работи: Веселина Йорданова

Източник: dnes.bg