Създадена е на 29 декември 1940 г. от правителството на

Създадена е на 29 декември 1940 г. от правителството на ...

Правителството на България приема наредба-закон за разтуряне на младежката организация Бранник.

Създадена е на 29 декември 1940 г. от правителството на проф. Богдан Филов с приемането на „Закона за организиране на българската младеж“. Осъществява пропаганда против комунизма, демокрацията, либерализма и „западните плутократични режими“. Казва се, че проповядват антисемитска идеология, но има много теории, доказателства и проучвания, че това не е съвсем така.
Изградена е по образец на Национална организация „Балила“ в Италия и „Хитлерова младеж“ в Германия. При комунистическия режим в България по подобен начин е организирана пионерската организация. Според посочения закон членуването в организацията е доброволно, но правителството полага усилия да го направи задължително. Подчинена е пряко на министър-председателя и се издържа от държавния и общинските бюджети. Организацията има за цел възпитанието на българската младеж в националистически и промонархически дух. Основният лозунг на Бранник е „Борис, България, Бог!“ Емблемата е с формата на щит, в средата на който има голяма буква „Б“. Централата на Бранник се е намирала в сградата на днешния Национален център по заразни и паразитни болести на ул. „Регентска“ (дн. „Янко Сакъзов“) № 26.

Източник: actualno.com