Саймън Синек е британско-американски мотивационен лектор, рекламист и инструктор по

Саймън Синек е британско-американски мотивационен лектор, рекламист и инструктор по ...

„Златният кръг“ на всеки бранд.


Саймън Синек е британско-американски мотивационен лектор, рекламист и инструктор по стратегически комуникации в Колумбийския университет. Освен това той е автор и на 5 книги за лидерството и комуникацията, включително „Започнете със ЗАЩО“, в която споделя своята концепция за трите концентрични кръга, спомагащи брандовете най-добре да изразяват характеристиките и предимствата на предлаганите от тях продукти и услуги при взаимодействие с целевите публики.

Най-вътрешният от тях е „защо“ (Why) и е свързан с обяснението защо компанията съществува, какви ценности, мисия и цели има, както и как продуктите са обвързани с тези елементи. Трябва да знаете защо сте в бизнеса и да говорите за това. Когато един бранд има силна мотивация и тя ясно си личи в предлаганото от него, потребителят ще направи покупка. Според Синек обаче именно въпросът „защо“ се задава най-рядко.
1_mtcg36j5lp4_ffsfqwv5za.png

Източник: manager.bg