Само за няколко месеца от началото на годината настъпиха неочаквани 

Само за няколко месеца от началото на годината настъпиха неочаквани  ...

Как да преструктурираме бюджета в условията на криза?.

Само за няколко месеца от началото на годината настъпиха неочаквани  промени на българския и световния пазар. Разпространението на пандемията от коронавирус стопира развитието на цялата глобална икономика и постави бизнеса в режим на оцеляване. Бързите и адекватни мерки, които организациите предприемат, ще са определящи за това кои от тях ще успеят да задържат своите позиции и кои ще се окажат потънали на дъното. За тази цел компаниите трябва да фокусират навреме своите усилия в преструктуриране на бюджетите си и в адаптиране на работата си за условията на извънредна ситуация.
Спад на приходите
Един от първите признаци за настъпването на криза е сериозното отклонение между планираните и реализираните приходи от продажби. Компаниите започват да изпитват затруднения при събирането на вземания, при погасяването на задълженията си към персонала и кредиторите, както и във възможностите за инвестиции.
Въвеждането на извънредни мерки за подобряване на ликвидността обаче се съпътства с редица трудни решения, които всяка една компания трябва да вземе. На първо място организациите се насочват към съкращаване на разходите. В тази връзка от ключово значение е да се определи кои от тях могат да бъдат намалени, без да се засегне дейността.
Например невъзможността за погасяване на задълженията към персонала, ще бъде основание за неговото съкращаване. Това обаче е пагубно за компаниите, при които служителите са ценен актив и преминаването им в конкуренцията би било твърде рисково.  Важно е да се определи как отказът от реклама и съкращаването на средствата за обучение и квалификация ще се отразят върху продажбите и производителността. Именно затова бизнесът трябва да направи прецизен анализ на своите приоритети в условията на криза.
Косвено влияние на кризата
Невинаги обаче максималното съкращаване на разходите е достатъчно. Един от честите пропуски на компаниите е непредвиждане на косвеното влияние на кризата върху бизнеса. Пряко засегнати от ограничителните мерки фирми  може да са клиенти и доставчици на други участници в бизнес процесите, които вероятно ще усетят недостиг на материали и суровини. Това на свой ред може да доведе до преустановяване на тяхното производство, а липсата на бързи заместители може да причини спиране и колапс в дейността на компаниите по веригата.
Затова експертите съветват да се предприемат комплексни действия, свързани с преразглеждане на продажбите, оптимизиране на паричните потоци, упражняване на строг контрол върху вземанията, задълженията и инвестиционните политики. В допълнение е важно да се предвиди и възможност за оптимизиране на работата, при възможност преориентиране към производство и търговия с продукти и стоки от първа необходимост.
„Всички тези мерки са задължителни за прилагане веднага след първите сигнали за настъпваща криза, не може да се говори за плавен преход. Всяко забавяне и непредприемане на ефективни мерки за осигуряване на финансовото състояние на фирмата може да има фатални последици водещи до несъстоятелност и в най-лошия случай фалит“, подчертава Мирослава Белчева, старши консултант финансова консолидация и планиране от Balkan Services.
Значението на информацията
На последно място, макар не и по важност, разполагането с вярна и навременна информация за състоянието на фирмата е сред основните фактори за взимането на адекватни и правилни решения от мениджмънта на компаниите. Особено полезни в това отношение се оказват и прогнозните сценарии от типа „Какво, ако ...?“, които могат да бъдат разработени с различни времеви периоди за продължителност на кризата. Тяхната основна цел е да предвидят възможните състояния, които ще настъпят при промени в ключови области от дейността на компаниите и дали те ще доведат до положителен резултат.
За да подпомогне фирмите в този труден момент, Balkan Services организира безплатен уебинар на тема „Преструктуриране на бюджета в условия на криза и контрол на изпълнението”, който ще се проведе на 23 април от 15:00 ч. Добри практики за това как може да се оптимизира процесът по финансово планиране, какви са ползите от версиите (сценарии) на бюджета и могат ли да се оценят рискът и заплахите за бизнеса ще сподели Мирослава Белчева, която притежава над 25 години опит в сферата на финансите.

Източник: actualno.com