Съиздателят на Дневник и Капитал Иво Прокопиев окончателно осъди бившия

Съиздателят на Дневник и Капитал Иво Прокопиев окончателно осъди бившия ...

Прокопиев осъди бившия шеф на финансовия надзор за лъжи.


Съиздателят на "Дневник" и "Капитал" Иво Прокопиев окончателно осъди бившия шеф на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев.

Върховният касационен съд не допусна за разглеждане жалбата на Мавродиев срещу решенията на предходните две съдебни инстанции, с които беше осъден за неимуществени вреди, причинени с разпространението на неистински и позорни твърдения.

В определението си върховните съдии посочват, че в своите решения предходните съдебни инстанции правилно са разграничили противоправното поведение на Мавродиев, състоящо се "в изнасяне на неверни обстоятелства и опозоряващи оценки и мнения", и няма правно основание за касационно разглеждане на делото.

Източник: fakti.bg