С решение от 17 януари 2018 г. на Министерски съвет

С решение от 17 януари 2018 г. на Министерски съвет ...

Правителството дава 450 000 лв. за центрове за жертви на насилие.

С решение от 17 януари 2018 г. на Министерски съвет е приета Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2017- 2018 г. Въз основа на това решение МС отпуска на Министерство на правосъдието 450 000 лв. с които се финансират Консултативните центрове за жертви на насилие, Националната гореща телефонна линия за подкрепа и насочване на хора, пострадали от насилие, програмите за работа с извършителите, както и с жертвите, съобщиха от пресцентъра на Министерство на правосъдието.
Във връзка с приемането на тази национална програма министърът на правосъдието е издал заповед за определяне състав на комисия, която да разработи финансирането на програми свързани с домашно насилие. Съгласно Закона за защита от домашно насилие, Правилника за прилагането му, както и Национална програма за превенция и защита от домашно насилие, конкурсите.

Източник: bulnews.bg