С решение на правителството се отчуждават имоти и части от

С решение на правителството се отчуждават имоти и части от ...

Отчуждават частни имоти за изграждането на АМ Хемус.


С решение на правителството се отчуждават имоти и части от имоти - частна собственост, за изграждането на малко над 17 километра от автомагистрала „Хемус“, включително пътен възел „Плевен“.

Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Източник: econ.bg