С предоставената възможност гражданите да заявяват електронни административни услуги чрез

С предоставената възможност гражданите да заявяват електронни административни услуги чрез ...

ДАЕУ с разяснения за облачния и мобилен квалифициран електронен подпис при заявяване на е-услуги.


С предоставената възможност гражданите да заявяват електронни административни услуги чрез Единния портал, администриран от Държавна агенция „Електронно управление“ – www.egov.bg, като използват облачен или мобилен квалифициран електронен подпис и подписват заявленията си безплатно в рамките на един месец, от агенцията обръщат внимание на следното:
По отношение на облачен КЕП, издаван от „Борика” АД:
За целта е необходимо да посетите офисите на дружеството. Ако вече притежавате КЕП, издаден от „Борика” АД, то можете да заявите онлайн издаване на облачен КЕП. Повече информация можете да намерите на https://store.borica.bg/bg/b-trust/certificates/cloud, както и на телефон 0700 199 10 или *9910 (за мобилни оператори).
За мобилен КЕП, издаван от „Евротръст технолъджис" АД:
Заявяването се осъществява онлайн. Необходимо е да се свали мобилното приложение на компанията и да се премине през процес на видео идентификация. За повече информация: https://www.youtube.com/watch?v=pu6VsrOjkQY или на телефон +359 2 448 58 58.
Чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги - www.egov.bg, се предоставя възможност за:
заявяване на административна услуга;
получаване на информация за видовете електронни услуги, активни към настоящия момент в Портала и за процедурата, през която преминава процесът по заявяване;
достъп до образците на необходимите документи;
връчване на заявлението за услугата чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от ДАЕУ - edelivery.egov.bg;
заплащане по електронен път на дължимите такси за административната услуга чрез „Средата за електронни плащания“- pay.egov.bg.
Активните към момента електронни административни услуги, които могат да се заявят чрез Единнния портал, можете да намерите на http://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services.

Източник: cross.bg