С новата услуга за подаване на жалби гражданите, чакащи на

С новата услуга за подаване на жалби гражданите, чакащи на ...

Жалбите и сигналите също ще могат да се подават онлайн.


С новата услуга за подаване на жалби гражданите, чакащи на гишетата може да намалеят значително.

© Юлия Лазарова Гражданите вече могат да подават жалби, сигнали и да получават информация от съответната институция чрез Системата за сигурно електронно връчване, съобщиха от държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ).

Заради извънредното положение от ДАЕУ препоръчват на гражданите да "си говорят" с институциите онлайн и предотавт нови възможности за това. Преди седмица БОРИКА и "Евротръст" пуснаха безплатни електронни подписи, а от миналия петък бюрата по труда започнаха да приемат е-заявления от хората, останали без работа, така че да се налага да ходят на гише.

Абонирайте се за Капитал Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми Стъпка по стъпка

Сега от ДАЕУ информират, че на Единния портал за достъп до електронни административни услуги има създаден специален бутон - "Сигнали, жалби и предложения", който отвежда гражданите до електронната форма за попълване и инструкциите как услугата да бъде заявена.

Тя дава възможност за подаване на сигнал, жалба или предложение във връзка с обслужването или организацията на работата на административен орган, организация, предоставяща обществени услуги или лице, осъществяващо публични функции.

Подател може да бъде всеки гражданин или организация. За да се заяви услугата е необходимо да има квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК, издаден на НОИ, както и да имате профил в Системата за сигурно електронно връчване, обясвиха от ДАЕУ.

Препоръчана поща

Електронното връчване е система, която позволява изпращане, получаване и съхраняване на е-документи за и от публични институции, физически и юридически лица. Тя поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS.

Времето на изпращане и получаване на документа или съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на ДАЕУ. Така услугата електронна препоръчана поща представлява еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.

Източник: capital.bg