С малко над 3 млн. лв. от Оперативна програма „Региони

С малко над 3 млн. лв. от Оперативна програма „Региони ...

С малко над 3 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“ е обновена учебната сграда на Националната музикална академия.


С малко над 3 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“ е обновена учебната сграда на Националната музикална академия. Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ Със средства от оперативната програма, управлявана от МРРБ се обновяват още 12 университета.

„Чрез инвестиция от малко над 3 млн. лв. успяхме да постигнем цялостно обновяване на корпус от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Това е един от най-значимите проекти, свързани с подобряване на образователната среда, защото като единствена в България академията дава възможност да се докоснем до музикалното творчеството“, това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова при откриването на реновираната учебна сграда. 

„Радвам се, че заедно с Министерството на образованието и науката намерихме подходящия подход да финансираме университетите, които създават най-значимите кадри, които след време ще допринасят за това да показваме България“, коментира заместник-министърът.

„В рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с ресурс малко над 3 млрд. лв. са заделени близо 600 млн. лв. за сферата на образованието, като това е един от знаковите обекти, напомни Деница Николова. Допринасяме за инвестиции в още 12 университета и стотици детски градини и училища на територията на страната. Надявам се, че чрез тях ще подкрепим бъдещето на страната по най-подходящия начин и ще създадем условията за хората, които се обучават и работят в тези институции да покажат най-доброто и да работят в името на България“, каза още заместник министърът.

Проф. д-р Димитър Цанев – ректор на висшето музикално училище, благодари на управляващия орган на програмата, защото никога досега академията не е имала тези условия, които вече има с модерното инфраструктурно обзавеждане и оборудване. 

При обновяването на остарялата инфраструктура на учебната сграда със средствата от оперативната програма е монтирана изолация на всички външни стени, подменена е конструкцията на покрива, монтирани са термопанели.

Ремонтирани и обновени са 56 учебни и 2 концертни зали, като са изпълнени специални акустични мерки, набелязани с обследване. Изпълнени са всички мерки за пожарна безопасност и осигуряване на достъпност на средата. Подменена е отоплителната инсталация, осигурени са енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение. Доставени са 18 пиана и съвременна озвучителна техника. 

Източник: novini.bg