РЗИ-Хасково взе проби от 11-те зони за водоснабдяване по поречието

РЗИ-Хасково взе проби от 11-те зони за водоснабдяване по поречието ...

РЗИ-Хасково взе нови проби от водите на река Марица.


РЗИ-Хасково взе проби от 11-те зони за водоснабдяване по поречието на река Марица. Пробите са взети от краен потребител във всички вододайни зони, захранващи 48-те населени места, в които водата е забранена за пиене и готвене след решение на Областния кризисен щаб във връзка с инцидента до река Марица, в района на община Димитровград.

Пробите се изследват за микробиология и физикохимични показатели в лабораторията на РЗИ-Хасково и паралелно са изпратени за анализ по допълнителни показатели в лаборатория на РЗИ-Пловдив.

Очаква се резултатите от пробите да излязат в следващите дни, след което от РЗИ ще предприемат мерки, съобразно получените резултати. 

Източник: manager.bg