РИОСВ-Бургас е съгласувала - с. #Синеморец, попадащи в защитена територия

РИОСВ-Бургас е съгласувала - с. #Синеморец, попадащи в защитена територия ...

Сигнал: РИОСВ-Бургас позволила строителство върху земеделска земя, в полза на частни интереси.

"РИОСВ-Бургас е съгласувала ”- с. #Синеморец, попадащи в защитена територия и две защитени зони, при положение, че тези имоти са загубили статута си на урбанизирана територия.
По този начин РИОСВ-Бургас на практика е разрешавала строителство върху земеделска земя, и така е облагодетелствала частни интереси, във Фейсбук.

Историята на незаконен строеж в Синеморец: Глоба под средната заплата в България, а от РИОСВ-Бургас пращат вируси Историята на незаконен строеж в Синеморец: Глоба под средната заплата в България, а от РИОСВ-Бургас пращат вируси
Глоба от едва 1000 лв  беше наложена от РИОСВ-Бургас за строеж на метри от брега в Синеморец, съвсем близо до забележителните скал...

Работата до момента на прокуратурата по проверка на законността на строителството в местността “Поляните” в Синеморец се отразява широко в медиите, но случайно или не, извършени от РИОСВ-Бургас, а именно:
Съгласно Закона за опазване на земеделските земи § 27 от преходните и заключителни разпоредби на закона, всички имоти с променено предназначение на земята, за които не е започнало реализиране на строителство, губят статута си на урбанизирана територия , след 23.05.2017г. и придобиват статут отново на земеделска земя, като тази промяна трябва да се отрази и в кадастралната карта.
Но за тези имоти, съгласно чл.17 от ЗУЧК не може да стартира такава процедура на този етап, тъй като те се намират в Община Царево, където няма влязъл в сила ОУП. Дори и такъв след време да бъде приет, то показателите на застрояване на тези имоти не могат да бъдат високи, както сега съгласуваните от РИОСВ-Бургас, а трябва да бъдат силно редуцирани в рамките на посочените параметри за зона “А” в ЗУЧК.

Протест в Синеморец: Ще се превърнат ли Поляните в квартал? Протест в Синеморец: Ще се превърнат ли "Поляните" в квартал?
Протест срещу бетона в защитена местност край Синеморец, показа в ефира си BTV. От днес пада забраната за строителство по Черномориетo ...
Но дори и след тази дата 23 май 2017г. РИОСВ-Бургас е продължавала да разрешава строителство върху на практика вече земеделски земи, като по този начин грубо е нарушавала закона.

Поискал съм от прокуратурата, с оглед на високия обществен интерес да се извърши проверка на всички издадени след 23 май 2017г. решения на РИОСВ- Бургас, за да се установи на колко още места по цялото ни южно черноморие инспекцията е облагодетелства нечии частни интереси, с цената на нарушаването на закона.
Настоящия директор на РИОСВ-Бургас е придвижвала към онзи момент процедурите за въпросните имоти като началник отдел “Био разнообразие, защитени територии и защитени зони” и носи пряка отговорност за неспазването на законите, но вместо това бива повишена на поста директор без задължителния за длъжността конкурс.

Екозащитници на протест срещу застрояването в Синеморец, алармират и за проблемен ремонт в Балкана Екозащитници на протест срещу застрояването в Синеморец, алармират и за проблемен ремонт в Балкана
Природозащитници излизат на протест срещу застрояването в Синеморец, става ясно от инициатива в социалните мрежи. Очаква се да се вклю...
Надявам се усилията ни да дадат резултат и в крайна сметка законът да бъде наложен, а обществения интерес защитен", завършва общинският съветник.

Източник: actualno.com