Резултатите от второто класиране след VII клас са публикувани на

Резултатите от второто класиране след VII клас са публикувани на ...

Излязоха резултатите от второто класиране за гимназиите.

Резултатите от второто класиране след VII клас са публикувани на сайта на министерството на образованието.
Те могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/, като са необходими входящият номер и код.
Над 3200 седмокласници в София участват във второто класиране като около половината преминаха на по-предни позиции.
Неуспелите да се класират и този път са общо 428 деца заради недобре подредени желания или надценен бал. Те имат още един шанс - да участват в третото класиране. Свободните места за него ще бъдат обявени на 19 юли.

Източник: actualno.com