Резултатите от най-новото изследване на ManpowerGroup за заетостта в България

Резултатите от най-новото изследване на ManpowerGroup за заетостта в България ...

Най-голямо увеличение на персонала до края на годината се очаква във Варна.Резултатите от най-новото изследване на ManpowerGroup за заетостта в България показват, че 11% от 621 анкетирани работодатели планират да увеличат персонала си през следващите три месеца, 5% предвиждат намаление, а 4% не са сигурни за плановете си за наемане. По-голямата част обаче - 80%, не обмислят да нито да наемат, нито да съкращават служители.

Данните от изследването сочат още, че за второ поредно тримесечие

във Варна се очаква най-силен ръст на заетостта -

от 12% в периода октомври-декември. За сравнение средно за страната се очаква заетостта през последните три месеца на годината да нарасне със 7%. През третото тримесечие на годината прогнозата за заетостта във Варна също е била за увеличение от 12%, а през последните три месеца на предходната година е била дори 16%.

Данните на НСИ от 2003 г. насам показват колеблив ръст на заетостта в града с отчетливи пикове през 2008 и 2015 г. От 2016 г. има слаб, но все пак ръст. Средната работна заплата се доближава до средната за страната. През последните години в града бяха разкрити работни места за ИТ специалисти, каквито по традиция се съсредоточават в София, а в края на юни "Кока кола" отвори своя център за финансови услуги именно във Варна.

Между октомври и декември се предвижда

увеличение на персонала във всички пет региона, показват данните от изследването.

Работодателите в Пловдив и София планират значително увеличение на работните места с прогноза от +8%, а прогнозата за Бургас е +5%. За разлика от предишното тримесечие търсещите работа в Русе могат да очакват благоприятен климат на наемане, предвид че прогнозата на работодателите регистрира най-голямото увеличение на тримесечна база и стига +4%. Намеренията за наемане остават без промяна в сравнение с предишното тримесечие и намаляват с един процентен пункт на годишна база.

"Работодателите в България споделят предпазлив оптимизъм по отношение на пазара на труда през четвъртото тримесечие на 2019 г. Скромните им намерения за наемане на служители отразяват забавения икономически растеж, както и многоочакваните резултати от предстоящите избори," коментира Александър Хангимана, управляващ директор на ManpowerGroup Балкани, цитиран от самата компания.

"От друга страна, 11% от работодателите в страната планират да увеличат работната си сила през следващите три месеца и тази положителна тенденция се отнася за всички пет региона и за почти всеки индустриален сектор. Въпреки това търсенето и на висококвалифицирани, и на нискоквалифицирани служители надвишава предлагането и виждаме как борбата за специфични таланти се увеличава всеки ден в редица сектори", допълва той.

Последните данни също разкриват, че работодателите в осем от десетте индустриални сектора предвиждат да увеличат заетостта до края на годината. За второ поредно тримесечие

сектор "Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги" очаква най-силното темпо

на наемане на служители с прогноза от +14%. Както сектор "Производство", така и сектор "Транспорт, складове и комуникации" отчитат прогноза от +10%. В същото време прогнозата в три сектора – "Електричество, газ и вода", "Публичен и социален сектор" и "Търговия на едро и дребно", е +8%, докато секторите "Минно дело" и "Хотелиерство и ресторантьорство" очакват застинал пазар на труда.

В сравнение с предишното тримесечие очакванията за заетостта значително се увеличават в секторите "Земеделие, горско стопанство, лов и риболов" и "Строителство" със съответно 7 и 6 процентни пункта. Сектор "Производство" отчита ръст от три процентни пункта на тримесечна база, докато плановете за наемане в сектор "Търговия на едро и дребно" се подобряват с 4 процентни пункта. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. перспективите за наемане се увеличават в шест от десетте индустриални сектора.

В периода октомври-декември се очаква нивата на заетостта да се увеличат във всички четири според размера си организации. За второ поредно тримесечие работодателите от големите предприятия (250+ служители) отчитат най-активния пазар на труда с прогноза от +20%.

Намеренията за наемане на работодателите от малките предприятия (10-49 служители) се подобряват с един процентен пункт в сравнение с предишното тримесечие и прогноза от +7%, а работодателите от средно големите предприятия (50-249 служители) отчитат прогноза от +6%.На тримесечна база работодателите от микропредприятията (по-малко от 10 служители) отчитат най-значителното подобрение от пет процентни пункта и прогноза от +6%.

Източник: dnevnik.bg