Режимът за преминаване през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на

Режимът за преминаване през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на ...

Облекчават пропуска през КПП между градовете.


Режимът за преминаване през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове се облекчава със заповед на здравния министър Кирил Ананиев от четвъртък. Досега беше разрешено преминаването само за хората, които отиват на работа, пътуват по здравословни причини или се прибират у дома.

Сега опциите се разширяват с необходимостта от пътуване за поллагане на грижи за близки и доставка на стоки от първа необходимост. Причинатта е, че много хора полагат грижи за самотно живеещи възрастни роднини в селата, нуждаещи се от храна и лекарства. Част от КПП пък прекъсват достъпа на хората до аптеки, а и по-големи хранителни магазини. Неудобство имат и стотици работещи извън населените места, които всяка сутрин преминават през КПП на път за работа, което предизвиква огромни опашки. Такива опашки включително в четвъртък имаше на КПП-тата в Пловдив. Причината е декларацияат за пътуване, която трябва да носи всеки шофьор, тъй като повечето носят само удостоверения от работодателя си. Преди ден МВР за пореден ден промени правилата за преминаване през КПП.

Грижата за роднини вече е основание за пропуск

Новата заповед на здравния министър от четвъртък предвижда през контролно-пропускателните пунктове (КПП) ще се пропуска преминаването на хора само в случай на неотложност на пътуването, наложено от: полагане на труд в населеното място; здравословни причини на пътуващия или на негови близки; завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес; необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия; необходимост от снабдяване за себе си или хора, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

Обстоятелствата за преминаването през контролно-пропускателните пунктове ще се удостоверяват със: служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта; медицински документ; документ за самоличност; декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.

Източник: mediapool.bg