Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана обявява

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана обявява ...

РИОСВ – Монтана обявява конкурс за апликация „Чудата есен“.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана обявява конкурс за най-оригинална апликация „Чудата есен“.
Участие в конкурса могат да вземат деца на възраст от 5 до 15 години от област Монтана и област Видин.
В регламента на конкурса няма ограничения в размера и техниката, използвана при изработването на апликациите. Размера на творбите е до формат А3.
В творбите могат да се използват хербаризирани цветя, листа и други растителни части, които да не са от защитени видове.
Задължително условие за участие в конкурса е четливото изписване (на отделен лист приложен към апликацията) на трите имена, възраст, училище, населено място и телефон за връзка.
Комисия от експерти на РИОСВ – Монтана ще оцени оригиналността и креативността на творбите.
Предвидени са предметни награди за победителите в конкурса.
С изпратените творби ще бъде организирана изложба в Информационния център на РИОСВ – Монтана.

Произведенията могат да бъдат донесени или изпратени по пощата на адрес:
Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана
гр. Монтана 3400, ул. „Юлиус Ирасек” № 4, ПК 55
ЗА КОНКУРСА „Чудата есен“

Срока за изпращане на творбите е до 30.09.2019 г. (важи пощенското клеймо).
Списъкът на наградените ще бъде публикуван на уеб сайта на РИОСВ – Монтана: www.riosv-montana.com на 04.10.2019 г.

Източник: bulnews.bg