Речните корита в Бургаски регион са в добро състояние. Това

Речните корита в Бургаски регион са в добро състояние. Това ...

Според РИОСВ в Бургаско всички речни корита са в добро състояние.

Речните корита в Бургаски регион са в добро състояние. Това се отнася и за голяма част от териториите, които се намират близо до тях. Констатацията е на специалистите от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас.
При проливни дъждове и евентуални наводнения, районите около реките играят важна роля и могат да станат причина за наводнения.Задължително е те да бъдат освободени от растителност, която не позволява изтичането на водата.
Проверката е обхванала 13 общини, които са на територията на областта. Инспекторите са обърнали внимание на чистотата на речните корита, на общинската и републиканската пътна мрежа, като и на населените места, които са 250 на брой.
Инспекторите са направили заключението, че общинските и републиканските пътища във всички общини са почистени. Имало е населени места, където чистотата не е отговаряла на изискването на закон. Съставени са актове на кметовете на Карнобат, Средец и Сунгурларе, за замърсяване в населените места и землищата на територията им.

Проверени са и териториите, които се намират в близост до реките, както и речните легла.
От РИОСВ - Бургас напомнят, че от 2000 до 20 000 лева е глобата за неизпълнението на предписанията по Закона за опазване на околната среда. От 3000 до 10000 лева ще плати всеки, който не спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците.
Проверката е осъществена по заповедта на министъра на околната среда и водите.

Източник: actualno.com