Раздвижване по позицията на „Стара планина холд“ донесе 80% от

Раздвижване по позицията на „Стара планина холд“ донесе 80% от ...

Сделки с акциите на Стара планина холд“ формираха 80% от оборота на БФБ.


Раздвижване по позицията на „Стара планина холд“ донесе 80% от оборота на Българска фондова борса, докато индексите не успяха да намерят единна посока.

Бенчмаркът на сините чипове SOFIX се понижи с 0,04% до 578,01 пункта. По-широкият показател BGBX40 приключи търговията на червена територия, отписвайки 0,03% до 113,55 пункта. Секторният BGREIT нарасна с 0,10% до 126,77 пункта. Равнопретегленият BGTR30 напредна с 0,03% до 508,67 пункта.Оборотът на регулиран пазар достигна 1,122 млн. лв. след сключени 143 сделки с 28 емисии. 80% от оборота дойде от 29 сделки с книжата на "Стара планина холд" на обща стойност от 896 хил. лв. Дружеството е от напускащите SOFIX след есенното му ребалансиране. 

Най-печелившата компания в четвъртък е „Алкомет“ АД, чиито акции поскъпват с 5,9%. На второ и трето място по ръст се нареждат „Стара планина холд“ и „М+С Хидравлик“ АД със съответно 2,9% и 0,7%.

Книжата на „Доверие Обединен Холдинг“ поевтиняват с 1,2%, а на „Софарма имоти“ АДСИЦ – с 0,8%.  

Източник: investor.bg