Разбираме необходимостта от насърчаване на прохождащи предприемачи и сме готови

Разбираме необходимостта от насърчаване на прохождащи предприемачи и сме готови ...

Д-р Бойко Таков: Ще подкрепим усилията на фондация BCause за насърчаване на стартиращи бизнес проекти.


Разбираме необходимостта от насърчаване на прохождащи предприемачи и сме готови да обмислим по-ефективни формати за тяхната подкрепа. Това заяви д-р Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия по време на среща с изпълнителния директор на Фондацията BCause и представители на неправителствената организация.

Фондация BCause е експертна организация, лидер в популяризирането и подкрепата на дарителски каузи с над 20 години практика на национално и международно ниво. На срещата в петък бяха обсъдени идеи и възможности за сътрудничество конкретно в областта на насърчаването на проекти и предприемачи, които притежават потенциал, но не разполагат с необходимия финансов ресурс и с познания за управлението на бизнес, за възможностите и предизвикателствата при излизане на чуждестранни пазари.

Д-р Таков обясни, че агенцията би могла да подкрепи подобни бизнеси в няколко направления. Експерти на ИАНМСП биха могли да консултират предприемачите, желаещи да се позиционират на външни пазари, за подхода към потенциални партньори от различни страни. Бихме могли да подкрепяме участието на млади предприемачи в събития и за създаване на контакти на чуждестранни пазари чрез българските търговски аташета и партньорски организации в съответните страни, допълни изпълнителният директор.

Източник: econ.bg