Ръст на средната месечна работна заплата за област Смолян отчитат

Ръст на средната месечна работна заплата за област Смолян отчитат ...

Ръст на средната работна заплата за Смолянско.


Ръст на средната месечна работна заплата за област Смолян отчитат от Териториално статистическо бюро – Юг. Според данните възнагражденията в региона нарастват спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 5.8% и достигат 842 лв., при 1125 лв. за страната. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 983 лв., а за частния - 797 лв.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2018 г. се увеличава с 11.1%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство”, „Добивна промишленост”и „Образование”. 

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи”, „Операции с недвижими имоти” и „Търговия: ремонт на автомобили и мотоциклети", сочат още данните на Статистическото бюро в Смолян.

Отчита се увеличение и на работещите лица. Наблюдава се ръст с 2.4% спрямо края на март 2018 г., което достига 32.1 хил души. Увеличението на наетите в частния сектор е с 2.1%, а в обществения - 3.3%.

Източник: novini.bg