Ръководенето на хора не е никак лесна работа дори при

Ръководенето на хора не е никак лесна работа дори при ...

Колко доминиращи са те? А търпеливи?.


Ръководенето на хора не е никак лесна работа дори при нормални обстоятелства. Представете си колко по-сложни стават нещата във време на криза, когато повечето хора работят от разстояние.

Работата от вкъщи обаче не трябва да бъде приемана като непреодолимо предизвикателство пред ефективното лидерството. Ако не друго, тя поставя акцент върху едно критично качество, от чието усъвършенстване биха имали полза повечето мениджъри. Това качество е разпознаването на типовете личности, към които спадат техните служители.

Помислете за това как вашите подчинени предпочитат да комуникират, как предпочитат да получават обратна връзка. Според The Predictive Index, има четири основни мотивационни нужди, които определят поведението на хората на работното място: доминантност, екстраверсия, търпеливост и официалност.

За да бъдат по-разбираеми и приложими тези категории, просто ги разгледайте под форма на въпроси за вашите служители:

Колко доминиращи са те?

Доминиращите личности са силно независими. Те обичат да работят сами, за да могат да изпълняват задачите си според своето темпо на работа. От друга страна, хората, които не са доминантни, предпочитат работата в екип и търсят начини да си сътрудничат със своите колеги. Когато попаднат в конфликтна ситуация, те търсят компромис.

В зависимост от това къде на тази скала се нареждат вашите служители, най-ефективният подход към тяхното управление е коренно различен. Ако са доминантни – дайте им повече възможности да работят по самостоятелни проекти, които подхранват чувствам и за независимост. Много важно е и да отчитате личните им постижения

При не толкова доминантните служители подходът трябва да бъде противоположен – намерете начин да им осигурите колаборативна среда на работа, било то чрез общи чатове, видеоконферентни връзки или споделени документи. За тях е важно да имат контакт с другите членове на екипа и успехите им да се оценяват като част от нещо по-голямо.

Екстроверти или интроверти?

Работата от разстояние оказва различно влияние върху хората. При екстровертите то определено е негативно. Както интровертите имат нужда от спокойствие и време за размисъл, за да бъдат ефективни в това, което правят, екстровертите имат нужда от социални контакти и разговори. Когато суматохата на работното място е заменена от усамотението на домашен офис, промяната може да парализираща за екстровертите.

За да им помогнете да се аклиматизират към работата от разстояние, намерете начини за поддържане на социалните контакти. Провеждайте редовни разговори с тях. Създайте стаи за чат в комуникационни платформи.

Същевременно с това позволете на по-интровертните си служители да разкрият пълния си потенциал в новите условия на работа, които отговарят перфектно на техните нужди. Дайте им свободата да общуват с колегите си с темпото, с което искат.

Колко търпеливи са те?

Търпеливите служители поставят приоритет на чувството за стабилност. Те обикновено са спокойни и събрани, като подходът им към работата може да бъде описан най-добре като методичен. Нетърпеливите работници, от друга страна, жадуват за промяна. Те обичат да работят по няколко проекта наведнъж, защото това внася разнообразие в ежедневието им.

За да ръководите ефективно търпеливите служители в условията на работа от разстояние, трябва да се фокусирате върху естественото им спокойствие. Нека те бъдат онзи стабилен стълб, върху който да се осланят останалите служители.

Както вече казахме, ключът при нетърпеливите е в разнообразието. Дори и на фона на всички допълнителни домашни задължения(гледане на деца, разхождане на домашни любимци, готвене), работата от разстояние за тези хора може да изглежда като рутина. Дайте им предизвикателни задачи, които да държат на нокти и да подхранват любопитството им всеки ден.

Колко официално подхождат те към работата?

Служителите, които гледат през една по-официална призма на работата си, обичат ясно дефинираните рамки и граници. Те гледат на правилата като на безгрешни закони, които трябва да бъдат следвани на всяка цена. Хората, които подхождат по-небрежно към нещата, предпочитат гъвкавите работни норми. За тях правилата са по-скоро насоки, които не е задължително да бъдат спазвани.

За да подкрепите първите, трябва да им осигурите подредеността, от която имат нужда. Дефинирайте ясно желаните резултати от задачите, които им възлагате, и задайте конкретни крайни срокове, към които те да се придържат. Гледайте на тях като на експерти в областта, с която се занимават, и им помогнете да се развиват в професионален план.

По-небрежните служители не се нуждаят от толкова ясни насоки( а и не ги искат). При тях е много важно да не прибягвате до микроменажиране. Позволете им да подходят към работата си по собствен начин и искайте редовни доклади за напредъка, който са постигнали.

.................

Марсел Шуантес, основател на Leadership From the Core, за Inc.com

Източник: manager.bg