Просрочените задължения на общините към края на юни са над

Просрочените задължения на общините към края на юни са над ...

Просрочените задължения на общините към края на юни са над 132 млн. лева.


Просрочените задължения на общините към края на юни са над 132 млн. лева, съобщава Министерството на финансите.

Задълженията са натрупани от 131 общини, което е почти половината от общия им брой в страната. 134 общини завършват второто тримесечие на 2019-а г. без просрочени дългове по бюджета си.

Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 83 общини. В същото време 50 общини увеличават просрочените си дългове в рамките на една година общо с почти 27 млн. лева.

Източник: skandal.bg