Променят максималните размери на разходите, които могат да бъдат поети

Променят максималните размери на разходите, които могат да бъдат поети ...

Кабинетът увеличава максималните разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г..

Променят максималните размери на разходите, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси". Това гласи решение на кабинета "Борисов-3", взето на онлайн заседание.

Максималните размери на разходите за държавния резерв са утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. С него са утвърдени и на максималните размери на новите задължения, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".

С приетото постановление ще се осигури възможност за поемането на ангажименти и нови задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по борсови договори за покупка на стоки за поддържане и обновяване на държавните резерви и запасите от нефт и нефтопродукти. /news.bg

Източник: dnesplus.bg