Прокуратурата в България прекратява или отхвърля 60% от сигналите, които

Прокуратурата в България прекратява или отхвърля 60% от сигналите, които ...

Прокуратурата реже 60% от сигналите за измами с европари.


Прокуратурата в България прекратява или отхвърля 60% от сигналите, които стигат до нея за измами с евросредства.

Това става ясно от публикуван в четвъртък специален доклад на Европейската сметна палата, озаглавен "Борба с измамите при разходването на средства по политиката на ЕС на сближаване – необходими са подобрения в разкриването, реакцията и координацията от страна на управляващите органи".

Докладът е резултат от проверки на одиторите в седем държави членки - България, Франция, Унгария, Гърция, Латвия, Румъния и Испания, по отношение на противодействието на измамите с евросредства.

Евроодиторите са извършили преглед на досиетата в извадка от 138 нередности, докладвани от държавите членки на Европейската комисия като измами, за периода 2007 – 2013 г.

В България 60% от одитираните случаи са били охвърлени или прекратени от прокуратурата. Според доклада има проблем в това, че звеното за разследване на измамите АФКОС, което е в МВР, както и управляващите органи на оперативните програми не правят достатъчно анализи на причините за отказа на прокурорите да образуват дела.

Източник: mediapool.bg