Прокуратурата в България отхвърля или прекратява 60% от съмненията за извършени

Прокуратурата в България отхвърля или прекратява 60% от съмненията за извършени ...

Българската прокуратура прекратява 60% от сигналите за измами с европари.


Прокуратурата в България отхвърля или прекратява 60% от съмненията за извършени измами с евросредства от фондовете на ЕС за сближаване, се казва в доклад на Европейската сметна палата, представен вчера. Одиторите са проверили противодействието на измамите със средствата от ЕС за кохезия в България, Франция, Унгария, Гърция, Латвия, Румъния и Испания. Общото заключение е, че държавите членки трябва да положат повече усилия, за да се справят със злоупотребите при изразходването на европарите. 

Според Европейската сметна палата в България 60 на сто от проверените случаи на съмнения за измами са били отхвърлени или прекратени от прокуратурата. Те са на мнение, че дирекцията „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" към МВР (АФКОС) и управителните органи не извършват систематично анализ на причините за тези откази. България е докладвала измами, възлизащи на 0.12% от получените средства, което е доста под средното за ЕС – 0.44%. Словакия е съобщила за най-много злоупотреби - 2.13%, следвана от Румъния - 1.10%. Евроодиторите констатират също, че управляващи органи в България са класифицирали неправилно като ниски специфични рискове от измама и в резултат на това не са приложили допълнителни процедури за контрол. В хода на работата по изготвянето на  доклада евроодиторите са се срещнали с представители на съдебната власт, разследващи, агенции за борба с измамите, служби за защита на конкуренцията.

Европейската сметна палата отчита, че в последните години като цяло в ЕС има напредък в борбата с измамите с еврофондовете, но държавите трябва да полагат повече усилия. В документа се препоръчва да се подобрят мерките за разкриване, противодействие и съгласуване, за да може ефективно да се предотвратят, разкриват и пресичат измамите. В периода между 2013 и 2017 г. са установени над 4000 нередности, които може да са свързани с измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. Те възлизат на около 1.5 млрд. евро от средствата на ЕС, като 72% от тях са свързани с политиката на сближаване. Отговорността за борбата с измамите с европарите в тези области е на държавите членки, изрично отбелязват одиторите.

Според доклада на Европейската сметна палата държавите не разполагат с ясна политика за борба с измамите. Препоръчва се страните да приемат стратегии и политики за борба с измамите със средствата от ЕС; да бъде по-надежден процесът на оценяване на заплахата от измами; да подобрят мерките за разкриване на измами с широко използване на възможности за оценка на данни. На ЕК пък е препоръчано да наблюдава способностите за отговор срещу измамите; да насърчи държавите да разширят възможностите на службите си за съгласуване на действията в борбата със злоупотребите.

Източник: segabg.com