Прокуратурата е прекратила или отхвърлила 60% от проверяваните в България

Прокуратурата е прекратила или отхвърлила 60% от проверяваните в България ...

60% от проверяваните у нас случаи на злоупотреби с европари са прекратени или отхвърлени.


Прокуратурата е прекратила или отхвърлила 60% от проверяваните в България случаи на злоупотреби с европейски средства. Това констатира Европейската сметна палата в доклада си за противодействието на измамите със средства от европейските кохезионии фондове през последните пет години.

За да изготви доклада си, Сметната палата е посетила седем държави членки: България, Франция, Унгария, Гърция, Латвия, Румъния и Испания.

Констатацията е, че повечето управляващи органи не разполагат с конкретна политика за борба с измамите, поради което са дадени насоки на държавите членки.

Една от препоръките е да се приеме национална стратегия за борба с измамите. Такава вече има в България, както и в Чехия, Гърция, Франция, Италия и др. Според Европейската сметна палата обаче органите, които трябва да контролират изразходването евросредства, невинаги оценяват добре рисковете от измами.

„В България някои управляващи органи са класифицирали неправилно специфични рискове от измама като ниски и следователно не са приложили към тях допълнителни процедури за контрол“, пише в доклада.

Документът на Европейската сметна палата идва на фона на разразилия се в България корупционен скандал с къщите за гости, финансирани Държавния фонд "Земеделие" по Програмата за развитие на селските райони.

Източник: offnews.bg