Производството на електроенергия вече е отрицателно, докато потреблението продължава да

Производството на електроенергия вече е отрицателно, докато потреблението продължава да ...

Производството на електроенергия намалява, потреблението расте, а износът на ток достига минус 10.35 %.Производството на електроенергия вече е отрицателно, докато потреблението продължава да държи положително ниво. Продължава спадът и при износа на ток. Отрицателни са и данните за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и водноелектрическите централи (ВЕЦ), докато при базовите централи няма кой знае какво изменение. Това сочат оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 11 август 2019 г., спрямо същото време година по-рано.

 

Производството на електроенергия от началото на тази година до първите единадесет дни на месец август е в обем от 27 260 922 MWh и спада (минус) с 0.23 %. За сравнение, през същия период на предходната 2018 г. то е било от порядъка на 27 324 102 MWh.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период  остава положително и нараства  (плюс) с 1.52 %. Така например, ако от първи януари до единадесети август миналата година потреблението на електрическа енергия е възлизало на 23 295 927 MWh, то през настоящата 2019 г. се повишава до 23 694 515 MWh.

Износът на ток за пореден отчетен период продължава да намалява с около два процента, сочат още данните на оператора. Само година по-рано за времето от началото на януари до края на първата десетдневка на август износът на ток е достигал до 4 028 175 MWh. За сравнявания отчетен период на тази година спада до 3 611 407 MWh. Понижението, което преди седмица бе 8.93 %, вече е (минус) 10.35 %.

Участието на базовите централи остава положително и почти без промяна. През времето от януари до първите 11 дни на август 2018 г. то е било в обем от 21 938 710, а през същия период на 2019 г. нараства (плюс) с 4.74 % до 22 978 806 MWh.

Дела на ВЕИ в преносната мрежа за пореден сравняван период е отрицателен – минус 0.69 %. Ако през времето от януари до първите 11 дни на август миналата година участието на ВЕИ в преносната мрежа е било в обем от 751 874 MWh, то сега намалява до 746 696 MWh. В частност това се дължи на отрицателния дял на вятърните мощности (минус 2.70 %) и биомасата (минус 5.08 %) и слабият положителен дял на фотоволтаиците (плюс 4.40 %).

Затова пък участието на ВЕИ в разпределителната мрежа запазва устойчив положителен дял – плюс 12.08 %. За посочения сравняван период на предходната година делът на ВЕИ в разпределителната система е било в обем от 1 032 589 MWh, а през настоящата се увеличава до 1 157 344 MWh. В частност това се дължи както на положителния дял на вятърните (плюс 8.79 %), фотоволтаичните мощности (плюс 16.29 %) и биомасата (плюс 0.28 %).

Високият отрицателен дял на ВЕЦ продължава и през настоящия сравняван период. За сравнение, ако за времето от 1 януари до 11 август 2018 г. ВЕЦ са участвали с 3 600 929 MWh, то сега то спада до 2 378 076 MWh. Това е понижение (минус) от 33.96 %.

Източник: 3e-news.net