Програма на форума:11 ч. – Откриване на форума11:30 ч. –

Програма на форума:11 ч. – Откриване на форума11:30 ч. – ...

Форум за социално предприемачество ще се проведе във ФКЦ.


Програма на форума:

11 ч. – Откриване на форума

11:30 ч. – Изложение на стоки от социални предприятия и кооперации

13 ч. - Кръгла маса на тема "Общество в подкрепа на социалното предприемачество. Регионални аспекти и предизвикателства“

Източник: varna24.bg