Проектът за Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище Карантината“ в район

Проектът за Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище Карантината“ в район ...

Днес стават ясни подробности за изграждането на новото рибарско пристанище Карантината.

Проектът за "Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище "Карантината“ в район "Аспарухово“, ще бъде представен днес в Община Варна. 

Според проекта за новото пристанище акваторията е оразмерена за 116 кораба, като са предвидени места за разтоварване на улова. По-малките плавателни съдове ще имат място за изваждане на сушата. 

В една от сградите са предвидени помещения за обработка на рибата, временно съхранение и продажба на улова, както и битови помещения за около 30 рибари.  

Пристанището ще разполага със сервиз и работилница за ремонт на малки плавателни съдове.

Според проектът ще има заседателна зала-клуб на рибаря и заведение за хранене с капацитет до 140 човека. Покривът на 3-етажната сграда ще бъде оформен като амфитеатър с вита стълба, който ще разкрива прекрасна панорамна гледка във всички посоки. 

В района на рибарското пристанище ще има зони за отдих и разходка на пешеходци. Предвиден е транспортен достъп и паркоместа.

Проектът на стойност 10 553 151.82 лева без ДДС. се изпълнява по процедура BG14MFOP001-1.008 Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съгласно подписан Административен договор № МДР-ИП-01-47/18.05.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

В рамките на тази стойност 6 846 583.05 лв. без ДДС представляват безвъзмездна финансова помощ /БФП/ , а 3 706 568.77 лв. без ДДС ще се финансират от страна на община Варна, чрез собствени финансови средства или друг източник на финансиране.

Реализацията на проекта ще създаде защитена акватория за безопасно акостиране на рибарски лодки, устойчиво развитие на риболовната дейност на територията на общината, запазване на занаята рибарство и поминъка на рибарите, създаване на нови работни места.

"Благодаря за подкрепата на министерствата на земеделието и на регионалното развитие. Вярвам, че този дълго чакан проект ще допринесе още повече за развитие на район "Аспарухово“, каза кметът Иван Портних при първата копка на обекта.

Източник: varna24.bg