Продължение от 2 част/Община Самоков  На 28.05.2019 г. /09:00 -

Продължение от 2 част/Община Самоков  На 28.05.2019 г. /09:00 - ...

ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в София област за периода 27 - 31 май 2019 г. - 3 част.Продължение от 2 част/

Община Самоков  

На 28.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 31.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Белчин: 10-та 11, 11-та 10, 2, 1, 12-та 9, 1, 10, 2, 6, 4, 10а, 7, 3, 11, 8, 4а, 13-та 11, 15, 6, 9, 4, 17, 10, 2, 13, 7, 21, 14, 8, 14-та 12, 20, 11, 8, 19, 21, 22, 24, 28, 23, 16, 13, 10, 26, 14, 18, 15, 9, 7-ма 22, 5, 11, 20, 24, 3, 8-ма 5, 4, 3, 6, 2, 11, 14, 9-та 1, 4, 56, 3, 7, 5, Иван Вазов 6, 15, 2, 24, 23, 12, 19, 25, 27, 26, 4, 7, 1, 14, 11, 9, 3, 21, 8, 5, 28, 10, 17, УПИ 100592 и УПИ100606 до Крепост Цари Мали Град, УПИ І-470, 471 кв. 38а, Христо Ботев 70, 5а, 54, 46а, 43, 78, 49, 55, 74, 41, 85, 80, 64а, 77, 65, 67, 76, 35а, 86, 50, 53, 58, 83, 71, 63, 44, 75, 69, 88а, 57, 73, 68, 51, 48, 88, 95, 66, 64, 89, 56, 47, 81, 62, 60, 87, 72, 45, 78а, 79а, 52, 59, 91, 82, 90, 93, 37, 84

На 28.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 31.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Драгушиново

На 28.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 31.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Самоков: Абаджийска 1, 4, 2, 7, 6, 8, Генерал Велиаминов 21, 27, 21а, 25, 22, 2, 23, Житна Чаршия 3, 2, 9, 7, 11, 15, 8, 1, 13, 19, 17, 1к, 5, Искър 57, 61, Търговска 45, Хр. Захариев 5, 17, 15, 7, 25, 21, 16, 14, 24 Магазин-Мебели, 20, 9, 22, 18, 23

На 28.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 31.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Самоков: Местност Мечката, Местност Татарски Брод Вила, Местност Татарски Брод Вила, Ресторант, Татарски Брод

На 28.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 31.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Широки Дол: 1-ва 1, 86, 82, 84, 95, 97, 10, 101а, 107, 99, 10-та 1, 16-та 5, 25-та 5, 26-та 12, 16, 15, 13, 5, 30-та 26, 12, 20, 14, 17, Къща, 8, 18, 27, 29, 31, 23, 28, 33, 10, 22, 19, 21, 16, 31-ва 33, 25, 21, 20, 31, 28, Къща, 23, 29, 33-та 11, 24, 22, 13, 26, 9, 7, 15, ПИ 83291. 1000. 664, П-Л Іі кв. 392

На 28.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 31.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Широки Дол: М. Татарски Брод, Местност Татарски Брод 10

На 28.05.2019 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Марица: 1-ва 3, 6, 1-ва 4, 10-та 10, 6, 12, 7, 8, 9, 5, 3, 17, 11-та 8, 10, 4, 2-ра 6, 8, 4, 2, 3-та 19, 4-та 6, 2, 1, 3, 5, 5-та 5, 4, 3, 2, 6, 1, 6-та 1, 6, 4, 2, 5, 7-ма 1, 5, 8-ма 6, 7, 8, 3, 10, 14, 5, 12, 9-та 12, 11, 14, 9-та 4, 8, 7, 3, 9, 2, 5, 10, Ал. Стамболийски 5, 2, 4, 1, 3, 6, Васил Коларов 2, 17, 34, 3, 7, 10, 19, 33, 47, 31, 24, 28, 8, 4, 49, 55, 23а, 25, 21, 9, 26, 13, 23 А, 37, 23, 30, 45, 28а, 35, 15, 5, Васил Стойчев 1, 12, 7, 10, 3, 8, 20, 6, 14, Георги Димитров 75а, 70, 75, 20, 65, 40, 55, 73, 42, 48, 79, 5, 58, 77, 36, 46, 51, 62, 52, 69, 81, 67, 30, 37, 57, 61, 87, 49, 85, 71, 53, 66, 54, 83, Георги Димитров 1, 9, 27а, 14, 18, 8, 47, 15, 11, 35, 6, 41, 3, 27, 10, 37, 21, 28, 26, 22, 2, 19, 39, 54, 13, 31, 4, 16, 25, 20, 12, 43, 5, 23, 29, 17, 24, Илия Захов 52, 83, 38, 89, 79, 42, 68, 50, 37, 73, 33, 4, 60, 48, 58а, 77, 25, 46, 64, 43, 49, 70, 24, 66, 30, 71, 58, 59, 2, 85, 28, 72, 81, 62, 51, 44, 45, 67, 35, 55, 75, 54, 39, 41, 87, 47, 32, 91, 57, Илия Захов 5, 6, 20, 17, 15, 13, 4, 29, 25, 30, 11, 19, 8, 7, 1, 10, 27, 18, 16, 9, 2, 31, Никола Тотев 5, 2, 10, 16, 9, 7, 1, 12, 11, 14, 13, 44, Сотир Иванов 1, Сотир Иванов 12, 11, 9, 7, 3, 10, 8, 15, 5, 13, 2, Стоимен Захов 9, 8, 2, 10, 1, 3, 7, 4, Тодор Янакиев 9, 1, 7, 6, 10, 2, 14, 3, 5, 12, 11, 13, УПИ IV-117, кв. 15, 2, Местост Конски път, М. Брезов Рид, 4

На 28.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 16:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 29.05.2019 г. /09:30 - 16:30 ч.; 09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 30.05.2019 г. /09:30 - 16:30 ч.; 09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 31.05.2019 г. /09:30 - 16:30 ч.; 09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Злокучене, Общ. Самоков: Местност Лавандула, Общ. Самоков

На 28.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 29.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 30.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 31.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Горни Окол: 128, кв. 16, IV-18, кв. 2 В. З. Калковско Манаст, IX-302, Kw. 41, XXIII, кв. 2, М. Щъркелово Гнездо ПИ 77, Парцел VI--43 кв. 5, ПИ 5, ПИ 61, Щъркелово Гнездо, 361

На 28.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 29.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 30.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 31.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Долни Окол: 1433, П-Л 150 кв. 19, Ренов Дол ПИ №1572, УПИ VІ-162, кв. 20, Къща, Вила

На 28.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 29.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 30.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 31.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Долни Пасарел: М-Т Летелица ПИ 22472. 7415. 56, Ренов Дол, Язовир Искър Местност Сеята

На 28.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 29.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 30.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 31.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Драгушиново: Скз Драгушиново

На 28.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 29.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 30.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 31.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Панчарево: 9271, Пи000733, Яз. Искър, М. Коеджик

На 28.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 29.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 30.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 31.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Самоков: Дългата Поляна, Лавандула, Местност Дългата Поляна Вила, Вила, Вила, Фургон, Вила, Местност Калковско Манастирче Вила, Сауна, Местност Лавандула Вила, Помпа, Местност Мало Равнище Вила, Вила, Вила, Вила, Поземлен Имот, 1, 1 Базова Ст/Я, Вила, Водна Помпа, Вила, Вила,, Вила, Местност Мечката Вила 98, Ресторант, Местност Пашо Вила, Местност Ренов Дол Фургони, УПИ -1742,, Фургон, Поч. Ст-Я, ПИ 325, Помпа, Местност Татарски Брод Вила, Вила, Вила, Вила, Вила, Вила, Ресторант, Вила, Местност Циментово Кладенче Вила, Вила, Местност Червената Земя Стоп. Сграда, 1 3, 3 2, 1 5, 3 1, 1 1, 3 3, 2 3, 2 5, 1 2, 2 4, 2 2, 1 Офис, 3 Стоп. Сграда, 2 Склад Авточасти, Катодна Станция, 1 Гатер, Местност Щъркелово Гнездо Бунгало, Водна Помпа, Конна База, Поч. База, Павилион, Поч. База, Ресторант, Поч. База, Пс Щъркелово Гнездо, Помпа, 1, Поч. База, Местност Язовир Искър Поземлен Имот, Прогледна Ограда, местност Коеджик УПИ 731, местност Суг. Алчник УПИ 726-727, местност Суг. Алчник УПИ 724-725, местност Коеджик УПИ 732, местност Коеджик УПИ 729, местност Коеджик УПИ 744-750, местност Коеджик УПИ 730, местност Суг. Алчник УПИ 891-892, местност Коеджик УПИ 728, Поч. База, Ветроходна База На Язовир Искъ, Софийско Шосе, Татарски Брод

На 28.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 29.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 30.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 31.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - София: 1689 Квартал Г-22-12-Б Язовир Искър

На 28.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 29.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 30.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./   На 31.05.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ - Широки Дол: 1-ва 1, 86, 82, 84, 95, 97, 10, 101а, 107, 99, 93, 80, 87, 91, 89, 21, 40, 1, 29, 23, 2, 56, 47, 41, 22, 17, 26, 36, 35, 33, 42, 55, 11, 53, 30, 37, 62, 71, 44, 7, 14, 45, 15, 69d, 75, 5, 9, 31, 60, 51, 64, 73, 24, 61, 66, 59, 8, 39, 12, 58, 3, 69, 20, 46, 54, 10-та 1, 14, 10, 4, 12, 11-та 8, 4, 1, 10, 7, 5, 3, 12-та 4, 1, 2, 6, 13-та 5, 4, 12, 8, 14, 31, 10, 35, 33, 20, 16, 17, Параклис, 13, 29, 18, 15, 14-та 10, 14, 6, 12, 4, 15-та 1, 2, 19, 3, 13, 15, 7, 11, 5, 16-та 5, 4, 9, 5, 13, 1, 3, 7, 15, 2, 6, 17-та 7, 9, 5, 11, 17, 15, 19, 13, 18-та 33, 22, 27, 34, 40, 28, 21, 38, 30, 29, 25, 31, 19, 36, 26, 24, 32, 23, 8, 18, 1, 11, 12, 30, 14, 17, 2, 7, 5, 9, 19-та 9, 5, 1, 3, 7, 2-ра 6, 7, 11, 1, 2, 4, 5, 3, 10, 9, 20-та 17, 20, 7, 4, 1, 12, 5, 9, 22, 15, 13, 2, 10, 3, 18, 11, 6, 8, 21-ва 1, 3, 7, 5, 2, 9, 22-ра 13, 3, 12, 6, 4, 11, 1, 2, 9, 23-та 22, 39, 25, 33, 26, 23, 45, 40, 46, 32, 47, 50, 41, 30, 48, 38, 31, 49, 29, 34, 42, 28, 36, 43, 27, 24, 5, 1, 3, 6, 8, 18, 10, 4, 7, 19, 15, 2, 18а, 24-та 3, 1, 10, 7, 8, 5, 2, 25-та 5, 4, 6, 12, 8, 10, 3, 7, 2, 26-та 12, 16, 15, 13, 5, 3, 1, 8, 10, 13, 27-ма 27, 28, 33, 37, 31, 16, 26, 18, 35, 22, 23, 41, 24, 20, 29, 5, 10, 4, 7, 6, 12, 15, 23, 8, 17, 21, 1, 9, 13, 2, 11, 28-ма 6, 2, 14, 8, 29-та 2, 6, 8, 15, 13, 21, 7, 9, 12, 25, 10, 17, 3-та 19, 5, 17, 15, 14, 6, 1, 13, 8, 30-та 26, 12, 20, 14, 17, Къща, 8, 18, 27, 29, 31, 23, 28, 33, 10, 22, 19, 21, 16, 9, 1, 11, 15, 7, 5, 3, 6, 13, 4, 2, 40, 38, 37, 18, 39, 30, 36, 32, 35, 43, 31-ва 33, 25, 21, 20, 31, 28, Къща, 23, 29, 19, 15, 11, 13, 6, 8, 21, 3, 7, 1, 9, 32-ра 5, 4, 8, 3, 6, 1, 33-та 11, 24, 22, 13, 26, 9, 7, 15, 10, 12, 16, 2, 14, 4, 4-та 2, 5-та 21, 17, 6-та 3, 6, 2, 1, 7-ма 5а, 1, 3, 5, 9-та 28, 18, 16, 3, 25, 10, 7, 35, 41, 2, 34, 15, 37, 13, Къща, 27, 9, 39, 11, 5а, 32, 17, 1, 33, 4, 26, 31, 6, 29, 8, 19, М. Татарски Брод, местност Татарски Брод 10, П-Л I - 568, ПИ 83291. 1000. 664, П-Л Іі кв. 392, 14, 16

На 28.05.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 29.05.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 30.05.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 31.05.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./ - Долни Пасарел: М-Т Летелица ПИ 22472. 7415. 56

На 28.05.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 29.05.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 30.05.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./   На 31.05.2019 г. /09:30 - 16:30 ч./ - Самоков: Лавандула, местност Лавандула Вила, Помпа, местност Пашо Вила, местност Татарски Брод Вила, Вила, Вила, местност Циментово Кладенче Вила, Вила, местност Язовир Искър Поч. База, Прогледна Ограда

На 31.05.2019 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Гуцал: Къща

Община Своге  

На 28.05.2019 г. /10:00 - 14:00 ч./ - Лакатник, Общ. Своге: махала Радеж ТП Равна Нива

На 28.05.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Своге: Александър Вутимски 5 1, 1, 7 2, 1, 4, 6, 7, Александър Стамболийски 6, Ангел Кънчев, Васил Левски 21, 9, Георги С. Раковски 12, 9, 10, 11, 7, 1, 6, 8, 13, 6 Офис, 3, Здравец 14, 7, 1 8, 3, 14, 5, 6, 2, Каменарска 3, 9, 4 Къща, 16, 4, Любен Каравелов 4, 10, 20, 12, 9, 19, 5, 23, Околовръсна 29а, 37, Пирин 3, Христо Смирненски 2, 11, 25, 12, 27, 10, 17, 6, 29, 3, 14, 21, 1, 23, 9, 4, 13, 19, 15, 8, Цар Симеон 9, 11а, 21, 33, 8, 4, 11, 15, 6, 17б, 13, 17, 7, 2, 2, 1

На 28.05.2019 г. /11:30 - 16:00 ч./ - Своге: Борис I 44, Виктор Юго 3, 2, 12, 32, 26, 20, 28, 7, 16, 5, 30, 24, 18, 22, 6, 14, 1, 10, Горски пътник 10, Звънче 2, 1, 5, 7, Изгрев (Ем. Марков) 16, Манастирска Ливада 1, 5, 3, Осми Март 2 Къща, 8, Пирогов 4, 2, Република 16, 18, 17, 11, 13, 19, 7, 14, 9, 12, 8, 5, 1, 15, 10, 3, № 19, Ропотамо 7, 3, 15, 5, 1, 6, 2, 13, 8, 10, 4, 9, 11, Староселска 5, 25, 7, 21, 1, 39, 27, 33, 23, 35, 37, 3, 8, 31, 4, 17 Къща, 29, 9

Община Сливница  

На 28.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 31.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: Васил Петлешков 7, 3, 9, 5, 2, 1, 9а, 4, Георги Бенковски 3, 1, 5, 2, Иван Вазов 48, 2, 42, 9, 44, 30, 7, 35, 15, 46, 12, 10, 18, 37, 19, 4, 34, 11, 32, 3, 20а, 24, 33, 22, 36, 17, 29, 8, 38, 23, 20, 40, 27, 9а, 1, 16, 25, 28, 13, 14, 6, 5, Капитан Атанас Узунов 2, 4, 6, 1, 1а, Максим Горки 6, 7, 6, Нешо Бончев 3, 6, 5, 2, 4, 1, 8, 7, Паисий Хилендарски 18, 17, 26, 23, 10, 25, 16, 15, 12, 4а, 21, 27, № 23, 28, 8, 22, 19, 14, 24, 6, Панайот Волов 1, 3, 9, 11, 7, 5, 13, 2, 15, Пейо Яворов 2, 3, 10, 6, 15, 9, 19, 18, 7, 12, 14, 11, 4, 8, 5, 1, Сливница УПИ Хі-997, кв. 65, Стефан Караджа 1, 3, Цар Симеон Велики 17, 39, 5, 11 Къща, 13, 45, 35, 33, 9, 43, 15, 19, 31, 21, 41, 29, 37, 25, 3, 27, 11, Юрий Гагарин 6, 12, 10, 8, 14, 16, 2, 4

На 28.05.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./   На 29.05.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./   На 30.05.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./   На 31.05.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Алдомировци: Алдомировска (Г. Димитров) 33, 11, 6, Парцел Три, кв. 19, Седма 3 Къща, Четвърта 2, Къща, Вила

На 28.05.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./   На 29.05.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./   На 30.05.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./   На 31.05.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: ТП Мелницата

На 29.05.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Гълъбовци: 1 Ва Вила, 10 Та 9, 3 Та 6, 500179, 653, 8 Ма 1 Вила, XI-1. 3 Кв 8, Атанас Узунов 20, Васил Левски 12, 50а, 19, Войводина Могила 1, Драганица, УПИ XIV-531 кв. 26, Вила, Къща

На 29.05.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Гълъбовци: 17 Та 8, 20-та 1 Вила, 7 Ма 14, местност до Село, УПИ XIV-90 кв. 6, УПИ XVII-92 кв. 6, ПиVII602, кв. 9, Вила, Къща

На 30.05.2019 г. /09:30 - 13:00 ч./ - Алдомировци: 21-ва 3, 36-та 3, 41-ва 107, III-288 кв. 48, IV, 460, кв. 42, VII-275кв 50, Детелина (Д. Благоев) 3, Здравец (Бр. Станиславови) 21, 6, Иван Вазов УПИ І-641, кв. 1, УПИ 11-616 Кв 8, УПИ XIV-203, УПИ ХХVІІІ-188, Кв. 49, Кметство, ТП Дулерови

На 31.05.2019 г. /09:30 - 14:00 ч./ - Пищане: махала Пометковци

Източник: 3e-news.net