/Продължение от 2 част/Община Разлог  На 03.06.2019 Г. /08:30 -

/Продължение от 2 част/Община Разлог  На 03.06.2019 Г. /08:30 - ...

ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в област Благоевград за периода 3 - 7 юни 2019 г. - 3 част./Продължение от 2 част/

Община Разлог  

На 03.06.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 08:30 - 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч.; 08:30 - 10:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч.; 08:30 - 10:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч.; 08:30 - 10:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч.; 08:30 - 10:00 Ч./ - Баня, Общ. Разлог:   Деветнадесета 1а

На 03.06.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./ - Баня, Общ. Разлог:   Деветнадесета 1а, Извън Регулация С.Баня , Извън Регулацията 1 Пресевна, Неуточнен Адрес

На 03.06.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./ - Белица, Общ. Белица:   Владимир Поптомов 2, Двадесет И Трета , Девета 10, Извън Регулация , Местност Андрианов Чарк Обект, Местност Гарата , Неуточнен Адрес , Р-Н Стопански Двор Сграда,   Тп Г. Крайще 2,М. Гарата

На 03.06.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч.; 08:30 - 10:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 08:30 - 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 08:30 - 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 08:30 - 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 08:30 - 16:30 Ч./ - Белица, Общ. Белица:   Местност Андрианов Чарк Обект

На 06.06.2019 Г. /12:30 - 16:15 Ч./ - Горно Драглище:   Двадесет И Втора 6 Вила, Петнадесета 11

На 03.06.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч.; 08:30 - 10:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 08:30 - 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 08:30 - 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч.; 08:30 - 10:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 08:30 - 16:30 Ч./ - Горно Краище:   Жилище Временно Захранване

На 03.06.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./ - Горно Краище:   Жилище Временно Захранване,1

На 06.06.2019 Г. /12:30 - 16:15 Ч./ - Добърско:   Вила

На 03.06.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч.; 08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч.; 08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч.; 08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч.; 08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 08:30 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ - Елешница, Общ. Разлог:   9-Ти Май 39,3,1 19,7,25,9,15,2,10,11,17,5,19,21,9 Кафе,20,29,21,21 Б,23,21 21, Безименна 6,5,8,3,46,26,11,8,48,12,27,9,16,13, Братя Миладинови 26,4, Варош 21,25,1,2,27,10,11,3,17,6,9,22,5,4, Васил Бельов 16,8,27,33,3,17,13,20,29,15,21,12,5,22,2,10,1,4,25,53,85,69,26,15,57,28,95,67,103,10,50,58,44,55,54,40,49,83,45,37,30,17,75,24,59,39,48,42,74,79,56,73,105,35,19,53,93,107,36,46,91,65,92,34,1,77,97,65,40,59,145,125,62,17,100,131,143,139,104,84,133,115,68,74,76,82,18,6,92,9,111,141,119,78,113,107,117,127,20,135,80,137,96,109,94, Васил Левски 4,20,6,7,9,3,5,10,1,2,18,20,18,22,16,13,11, Втора 1,10,9,5,2,2, Възраждане Поща,10,4,3,21,6,15,27,25,8,12,17,18,5, Георги Димитров 51,26,32,37,22,10,16,114,17,100,21,5,6,1,23,27,36,2,28,31,18,39,13,30,20,33,3,4,19,35,14,64,7,41,12,29,105,71,69,103,129,20,120,74,18,66,38,163,18,81,44,85,56,100,59,87,22,70,76,93,65,80,94,144,68,72,60,57,99,91,63,78,55,47,82,67,95,98,27,97,45,84,62,53,49,88,69,79,74,48,46,114,73,83,54,64,42,58,96,50,86,108,90,101,77,40,106,92,75,51,110,85,114,120,12,123,126,1,5,116,111,156,132,99,122,109,105,117,121,127,138,До Бивша Автогара,129,125,128,118,22,134,113,161,18,15,48,164,166,43,149,146,131,177,169,154,147,167,175,153,135,Цдг,156,18,173,168,172,18 1,140,90,170,142,189,145,179,183,162,133,155,137,157,181,159,191,151,141,148,171,165,152,158,174,193,102, Дванадесета 5,11,9,8,4,2,3,6,7, Девета 4, Десета 1,4,2, Единадесета 1,4,1, Иван Вазов 13,16,1,1,2,6,5,4,7,12,10, Имот 026026 , Кокиче 21,26,4,21,7,24,1,17,14,31,19,16,33,12,29,5,20,2,8,23,7.,15,3,10,35,29,14,17,4,21,37,2,31,26,10, Комсомолска 1,11,9,5,3, Лале 1,2, М.Долни Мин.Бани 21 Вила,Офис,Вила, Местност Баните , Местност Полене , Мечта 20,4,10,18,9,7,16,3,1 Млекопреработване, Минно Селище Работилница,Фуражомелка,Работилница,Цех,Офис,Офис,Обект,Пункт,Фуражомелка,Офис,Работилница,Фуражомелка,Църква,Фуражомелка,Дом, Младост 27,4,2,6,7, Неуточнен Адрес Пречиствателна Ст-Ция, Пирин 20,13,16,8,11,15,17,7,2,1,3,9,5, Победа 26,11,13,15,1,7, Първа 14,6,4,12,3,10,16,8,1,2, Рила 4,6,1,2, Родопи 1,7,4,3,3,1,10,6,7, Трета 9,8,3,5,12,14,6,10,16,4,2, Тринадесета 3,2,5, Цар Калоян 13,12,1,14,16,11,4,2,5,8,3,7,9, Цар Симеон 12,11,3,9,1,10,10,9, Четвърта 5,1,2,3,2, Шеста 2,1,   Работилница,Фурахомелка,2,19

На 03.06.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /15:30 - 16:30 Ч./ - Краище, Общ. Белица:   39270.25.208 , І-500, Кв.35 , Втора 2,1,10,6,8,10, Двадесет И Втора , Двадесета 5, Девета 14,4,12,10,5,8,2,1,7,3,9, Деветнадесета 2, Десета 4,1,3,8,2,9, Единадесета 44,12,5,8,16,6,17,22,116,24,20,7,10,14,9,6а,4,1, Извън Регулацията 99,8,7,4,10,5,9,14,13,19,6,99,99 Жилище,55,Дърводелски Цех,Банциг,40,99,42,41,8, Неуточнен Адрес Поща,100,57, Осма 7,22,8,4,9,11,1,17,6,16,14,13,2,12,7, Пета 9,6,11,17,5,13,20,23,16,8,1,6,7,9, Първа 23,34,10,40,28,29,26,36,12,16,9,7,15,6,20,11,1,18,14,8,2,17,32, Седемнадесета 4,17, Седма 8,2,1,12,6,4,3,22, Трета 2,8,6,7,1,11,16,9,10, Усоето , Четвърта 24,17,7,18,20,22,11,5,19,14,16,9,2,8,12,6, Шеста 99,8,6,16,7,4,2,1,9,16, Шестнадесета 6,   4

На 03.06.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 08:30 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч.; 08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч.; 08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 08:30 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:30 - 16:30 Ч.; 08:30 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ - Разлог:   Александър Стамболийски 1

На 07.06.2019 Г. /08:30 - 14:30 Ч./ - Разлог:   Калиново 7,3,1, Местност Катарино Цех,14, Местност Пром.Зона-Горен Стопански Двор , Нова 8, Рила 38,20, Упи Iii , Черна Река 125,143,137,123,128,114,165,124,126,135,100,127,133,157,145,130

На 03.06.2019 Г. /10:15 - 11:15 Ч./ - Разлог:   Местност Църнако

Община Сандански  

На 03.06.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ - Голешово

На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - ЛЕВУНОВО:   019012 М. ЛОЗЯТА, БЕЛАСИЦА 8,6,3,7, ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 3,7,1, ДЕВЕТИ МАЙ 3, ИЗГРЕВ 4,15,9,8,2,10,5,7,1,3, ЙОРДАНКА НИКОЛОВА 2,6,16,4,1,12,14,10,3,8, ЛОЗЯТА , МЕСТНОСТ СТОПАНСКИ ДВОР КАЗАН, НЕУТОЧНЕН АДРЕС ?, ОРЛОВЕЦ 16,5,21,15,2,17,18,9,20,3,1,13,23,11,22,7,8,10,12,14, ОСМИ МАРТ 3,21,6,18,17,13,5,4,8,11,1,7,19,10,16,14,2,12, ОТЕЦ ПАИСИЙ 2,4,1,6,3, ПИРИН 2,9,11,10,6, СТЕФАН КАРАДЖА 18,21,17,8,15,29,10,27,23,11,9,14,13,16,19,7,3,31,5,1,25,6, ЧАВДАРЦИ 26,   1

На 05.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Лешница, Общ. Сандански:   Упи Vі-203,Кв.23 ,   3

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - Поленица:   Армейска 18,13,4,15,14,16,11,8,9,3,6,5,12,19, Георги Димитров 10,9,11,14,13,15,16, Изгрев 1, Петър Берон 11,3,9,7,4,1,5,8,2, Първи Май 18,9,16,17,11,13,26,28,22,24, Трети Март 20,14,17,19,11,21,8,6,1,9,7,15,12,13,2,16,4,10, Шипка 4,5,3,2,1,6,8, Яне Сандански 15,7,12,10,2,6,17,1,9,3,5,   2

На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Сандански:   Свобода 13

На 04.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Струма:   Скалата 012002,   2

Община Сатовча  

На 04.06.2019 Г. /11:30 - 16:30 Ч./ - Вълкосел:   Бачо Киро 12,5,1,6,10,8, Бистрица 17, Божур 104,119,103,100,109,105,107,111,113,102,74,84,106,72, Бр.Миладинови 5,1,2,10,19,3,13,4,6,7, Бузлуджа 57,80,76,95,98,63,82,75,61,93,58,92,47,90,77,60,54,55,73,62,88,85,59,43,87,102,83,81,68,52,49,79,89,69,91,94,74,45,72,96,50,66,100,78,64, Димчо Дебелянов 33,27,31,24,35,29, Лилия 72,131,105,59,57,79,113,66,69,50,133,75,70,49,61,58,12,103,54,51,90,62,60,88,104,80,81,74,77,8,84,64,Магазин,73,55,71,76,53, Места 5,4,2,6, Михаил Антонов 9,6,4,3, Нерезе , Неуточнен Адрес Тп1, Никола Калъпчиев 5, Прогрес 36,46,48,38,54,24,17,23,25,53,44,21,43,41,51,52,49,40,10,42, Първи Май 6,8,5,4, Светиката 18,13,5,1,2,3,10,20,16,11,14.,4,15,14,7,9, Чавдар 2,3,9,4,10,6,5,7, Шипка 23

На 04.06.2019 Г. /09:00 - 14:30 Ч./ - Годешево:   Бистрица 2,5,16,4,1,10,8,14,3, Гранит 17,1,5,7,14,16,3,25,6,8, Граничарска 66,69,73,56,72,65,1,68,79,53,61,39,54.,77,64,78,62,60,39., Марица 1,42,44,44.,18,40,20,32,41,5,6,2,17,7,24,10,30,9,13,8, Неуточнен Адрес Тп2, Никола Парапунов 40,5,9,7,2.,2, Огоста 6,1,8,3,7,4, Пирин 18,11,7,17,19,2,3,9,4,12,1,6, Рила 1,3,2,4, Стара Планина 12,8,5,14,10,22

На 07.06.2019 Г. /12:30 - 16:30 Ч./ - Кочан:   Антон Иванов 1,4, Вергил Ваклинов 26,29,12,8,39,4,30,35,13,7,22,15,21,11,33,20,28,17,25,31,16,23,10,2,27,34,14,18,19,1,31а, Георги Бенковски 1,3,9,7, Капитан Петко Войвода 18,7,13,11,19,21,9,17,20,25,27,23,29,15, Младост 11,15,1,9,4,12,14,7,13,3,10,6,18,5,2, Неуточнен Адрес Тп2 Кочан, Осма 4,8,6,10, Панайот Хитов 6, Пейо К. Яворов 6,10,8,4,1,18,14,3,20,22,12,7,16,5,2, Пеньо Пенев 18,7,16,12,10,20,14, Седма 5,13, Септемврийска 3,6,5,2, Сергей Румянцев 5, Славянска 3, Тракия 9,4,11,5,24,8,6,7,10,2, Христо Смирненски 5,3,1,14,16,11,15,13,12, Шеста 2,4

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 14:30 Ч./ - Крибул:   262 ,   Тп1

На 07.06.2019 Г. /09:00 - 14:00 Ч./ - Фъргово:   189 ,   Тп1

Община Струмяни  

На 04.06.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч./ - Микрево:   Берово 47,45,28,30,49, Васил Левски 21а,17,19,25,28,6,18,21,23,24,27,14,16,13,10,20,15,8,4,12,26,11, Десислава 1,4,6,2, Елисавета Багрияна 23,5,7,3,1, Иван Вазов 37,16,4,21,25,22,35,8,20,33,6,27,5,19,23,15,24,31,17,1,10,29,3,14,12, Криа Вриси 6,7,4,1,2, Неуточнен Адрес Склад, Орфей 13, Пейо Яворов 3,10,15,6,12,8,7,9,11,13, Рождество Христово 2,1, Стефан Караджа 87,69,48,22,26,79,83,85,81,30,59,63,65,46,34,67,77,89,24,44,55,38,18,71,91,40,50,61,57,28,75,20, Хан Аспарух 2,4,3,1, Хан Тервел 2,4, Цар Самуил 10,6,28,14,7,19,12,9,27,17,15,22,2,18,8,20,11,5,16,3, Чинара 8,11,13,9, Юрто

На 04.06.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч./ - Струмяни:   Неуточнен Адрес

Община Якоруда  

На 03.06.2019 Г. /10:30 - 11:30 Ч./ - Белица, Общ. Белица:   9-Ти Септември 44, Алекса Сачков 30, Васил И Сава Кокарешкови 5, Владимир Поптомов 2,25,1,63,36, Георги Андрейчин 3, Гоце Делчев 9, Димо Хаджидимов 37, Местност Андрианов Чарк Жилище-Вила, Местност Бучин Дол , Местност Семково Ценър За Мечки,Вила,Павилион,Бунгало,Почивна База,Каравана,1 Почивна Станция,Почивна База,Каравана,Ресторант,Бунгало,Вила,Хижа,Магазин,Ж,Тп,Туристическо Бунгало,Вила,Бунгало,Каравана,Почивна База,Павилион,1 Почивна Станция,Вила,Дискотека,Станция На Технич. Университет,1 Ски Влек,Ски Влек,1,Лифт Усоб, Митко Саев 14, Полковник Иван Тричков 10, Р-Н Стопански Двор Цех,Осветление,Банциг,Цех, Шеста 8 Офис

На 03.06.2019 Г. /10:30 - 11:30 Ч./ - Дагоново

На 03.06.2019 Г. /10:30 - 11:30 Ч./ - Елешница, Общ. Разлог:   Безименна 4

На 03.06.2019 Г. /10:30 - 11:30 Ч./ - Краище, Общ. Белица:   Втора , Двадесет И Първа 99,2,104,8, Двадесета 1,44,34,26,14,2,24,46,4,20,58,22,99,32,38,21,6,13, Дванадесета 10,11,6,3,13,2,17,9,15,4,5,16,25,34,54, Девета 10,8, Деветнадесета 21,2,80,10,19,28,20,36,99,56,61,17,15,52,39,23,29,59,1,70,50,10,43,38,8,34,5,69,45,46,7,21,25,26,64,30, Десета 13,1,7,1, Единадесета 33,49,13,27,51,58,72,38,3290,37,60,102,66,47,41,48,29,14,34,5,35,45,42,28,99,44,36,43,127,30,25,17,64,102,112,99,82,87,75,73,63,129,103,83,67,90,84,59,109,74,65,69,106,95,97,91,94,61,96,88,76,79,105,86,71,81,93,78,104,3290,113, Извън Регулацията 11,23,37, Неуточнен Адрес 1, Осемнадесета 8,1,12,8,18,42,89,50,20,10, Пета 1,29, Петнадесета 11,34,12,27,33,99,32,18,3,47,24,19,8,1,6,5,72,14,40,2,15,37,22,3,30,33, Първа 32, Седемнадесета 4,1,8,2,15, Тринадесета 4,2,5,3,9,1, Христо Ботев , Четирнадесета 99,1,4,6,7,8,2,4, Шеста 61, Шестнадесета 8,2,7,3,18,16,15,13,11,5,14,9,12,6,1,   50,19,11,80

На 03.06.2019 Г. /10:30 - 11:30 Ч./ - Юруково:   029014 И 029015, Масив 29 Поквс , Местност Каменако , Местност Камено

На 03.06.2019 Г. /10:30 - 11:30 Ч./ - Якоруда:   Богдан Войвода 1, Цар Борис Iii/Георги Димитр 213, Яворов 2, Якорущица 1,   Усилвател

Източник: 3e-news.net