Продажбите на дребно през юни 2019 г. запазват равнището си спрямо

Продажбите на дребно през юни 2019 г. запазват равнището си спрямо ...

През юни търговията с храни и лекарства се свива, с горива се увеличава.


Продажбите на дребно през юни 2019 г. запазват равнището си спрямо същия период на миналата година. От календарно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ) се вижда, че оборотите в търговията на дребно в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ остават без изменение на годишна база.

През първия летен месец на годината оборотът нараства при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 5,1%). Търговските обороти обаче се свиват при нехранителните стоки без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.1%) и с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0,9%).Източник: НСИ

Спрямо година по-рано по-значителен спад е регистриран при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 9,8%.

По-съществен ръст се отчита при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - съответно със 7% и 6,3%.

Още по тематаРъстът на продажбите на дребно в България намалява до 0,4% през май
Спрямо предходния месец намаление на оборотите има при търговията с автомобилни горива и смазочни материали и търговията на дребно с нехранителни стоки - съответно с 0,5 и 0,4%, докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия е регистриран ръст с 1,2%. 

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали по-значителен спад се наблюдава в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 4.6%. Нарастване на оборота е отчетено при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 1.2%.

 

 

 

 

Източник: investor.bg