Припомняме, че в момента от страните-членки на ЕС се изисква

Припомняме, че в момента от страните-членки на ЕС се изисква ...

Делът от произведена ВЕИ енергия в ЕС ще достигне 32% през 2030 г..

Припомняме, че в момента от страните-членки на ЕС се изисква да имат 16% дял от ВЕИ в енергийния микс. За сравнение, България е изпълнила отдавна критерия с 18,8%. Според статистика на Евростат другите страни отличнички в ЕС са още Чехия, Дания, Естония, Хърватия, Италия, Литва, Унгария, Румъния, Финландия и Швеция. С най-ниски дялове на произведена ВЕИ енергия са Люксембург, Малта и Холандия.

Източник: actualno.com