Приходите на българските хотелиери стигат нов рекорд през първия летен

Приходите на българските хотелиери стигат нов рекорд през първия летен ...

Приходите на хотелиерите от нощувки надхвърлят 200 млн. лева през юни.


Приходите на българските хотелиери стигат нов рекорд през първия летен месец на годината, стимулирани от старта на летния туристически сезон, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Приходите от нощувки през юни 2018 г. достигат 200,3 млн. лв., или с 6,5% повече в сравнение с юни 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - със 7,2%, така и от чужди - с 6,4%.

Броят на нощувките във всички места за настаняване през юни е 4,06 милиона, или с 4,5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 9,5%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди. Приходи от нощувки в местата за настаняване по месеци в млн. лв. Източник: НСИ

През юни в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 66% от общия брой нощувки на чужди граждани и 31,8% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 24,9% от нощувките на чужденци и 30,2% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9,1 и 38%.

Броят на пренощувалите лица през летния месец се увеличава с 6,7% на годишна база и достига 988,8 хил., като е регистрирано увеличение с 6,9% при българите и с 6,5% при чужденците. Българите, които са нощували, са 389,1 хил. със средно по 2,5 нощувки. Чуждите граждани са 599,8 хил., като 67,2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5,2 нощувки.Още по тематаПриходите на българските хотелиери нарастват с близо 30% през май

През юни в страната са функционирали 2 890 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 130,1 хил., а на леглата - 290 хиляди. На годишна база общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4,3%, а леглата в тях намаляват с 1,7%.

Общата заетост на леглата е 47,7%, като се увеличава с 2,5 процентни пункта в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 62,9%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 45,2%, и с 1 и 2 звезди – 26,8%.

 

 

Източник: investor.bg