През юли в сравнение със същия месец на предходната година

През юли в сравнение със същия месец на предходната година ...

Продажбите на лекарства са се свили през юли.През юли в сравнение със същия месец на предходната година търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки се свива с 6.7%, показват календарно изгладените данни на Националния статистически институт. Все пак този спад се свива - през юни той бе 9.8% спрямо година по-рано.

В останалите сектори се отчита ръст. По традиция той е най-висок при покупката на стоки по интернет като през месеца расте с 27.8% спрямо същия месец на предходната година. Оборотът нараства и при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 6.9%), с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 4.6%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 1.3%).

В сравнение с юни оборотът в сектора нараства с 1%. При нехранителните стоки ръстът е с 1.5%, при търговията с автомобилни горива и смазочни материали - с 1%, а при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.9%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали по-значителен ръст се наблюдава в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - съответно с 8.2 и 7%.

Източник: dnevnik.bg