През юли безработицата в България е 5.7%, като спрямо юни

През юли безработицата в България е 5.7%, като спрямо юни ...

Безработицата спадна до 5.7% през юли.


През юли безработицата в България е 5.7%, като спрямо юни намалява незначително - с едва 0.08 процентни пункта, съобщава Агенцията по заетостта. На годишна база обаче спадът е с 1 процентен пункт.

Регистрираните безработни в края на месеца са общо 185 834, като числеността им се свива с 1.5% спрямо предходния месец и с 15.9% спрямо година по-рано.

Наскоро анализатори предупредиха, че ниските равнища на безработица в целия регион на Централна и Източна Европа заплашват икономиките им заради липсата на работна ръка, която биха могли да наемат потенциални инвеститори.

Новорегистрираните през юли са 22 637, като от тях 1699 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учещи, и не са търсили работа. От началото на годината служителите от бюрата по труда са активирали 36 720 души посредством трудови борси и информационни събития, срещи и презентации със завършващите образование, организирани от кариерните центрове, както и чрез работата на младежки, ромски и трудови медиатори и др.

Освен към безработните дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учещи и пенсионери, като през юли 520 души от тези групи са били регистрирани като търсещи работа.

Източник: econ.bg