През третото тримесечие на 2018 г. в област Варна е

През третото тримесечие на 2018 г. в област Варна е ...

Все повече жилища се строят във Варна.


През третото тримесечие на 2018 г. в област Варна е започнал строежът на 113 жилищни сгради с 591 жилища в тях и с 97 318 кв. м обща застроена площ и на 35 други сгради с 28 247 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 9.6%, жилищата в тях - с 42.1%, а общата им застроена площ - с 35.3%. Започнатите други видове сгради бележат спад от 10.3%, докато тяхната РЗП е повече с 5.5%. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 32.9%, жилищата в тях - с 66.9%, а разгънатата им застроена площ - с 91.3%. Броят на започнатите други видове сгради бележи спад от 7.9%, а разгънатата им обща застроена площ е по-малко с 43.0%. По започнато строителство на нови сгради област Варна е на трето място в страната. Първа е област Пловдив - 182 жилищни и 74 други сгради, следвана от област София (столица) - 181 жилищни, 16 административни и 36 други сгради.

Източник: varna24.bg