През периода януари - юли 2018 г. износът на стоки

През периода януари - юли 2018 г. износът на стоки ...

Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10.8 до средата на годината.


През периода януари - юли 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10.8 на сто спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 21 610.4 млн. левa. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт.

През юли 2018 г. износът на стоки за ЕС нараства с 11.8 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 505.9 млн. лева. Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - юли 2018 г. се увеличава с 11 на сто спрямо същия период на 2017 г. и е на стойност 23 398.5 млн. лв. по цени CIF.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През юли 2018 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, нараства с 18.7 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 572.2 млн. лева. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - юли 2018 г. е отрицателно и е на стойност 1 788.1 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 286.0 млн. лева.

Източник: novini.bg