През периода януари - август 2019г. износът на стоки от

През периода януари - август 2019г. износът на стоки от ...

През периода януари - август 2019 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 37 900.9 млн. лв..


През периода януари - август 2019г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 4.3% в сравнение със същия периодна предходната годинаи е на стойност 12 118.0 млн. лева. Това съобщиха от НСИ.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, Руската федерацияи Република Северна Македония, които формират 49.7% от износа за трети страни. През август 2019 г. износътна стоки от България за трети странинараствас 13.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 607.7 млн. лева.

През периода януари- август 2019 г.при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия периодна предходната година е отбелязан в секторите „Храни и живи животни“ (33.5%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (25.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ 2 ( 17.0%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари- август 2019 г.намалява с 5.3%в сравнение със същия период на 2018г. и е на стойност 13 813.9млн. лева (по цени CIF)1.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия. През август 2019 г.вносът на стоки в България от трети странинамалявас 22.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 548.6 млн. лeвa.

Номинално изменение в стойностния обем на вноса настоки на България от трети страни през периода 2018 - 2019 година(Спрямо същия месец на предходната година).

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация,през периода януари - август 2019 г.най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната годинае отчетено в секторите„Храни и живи животни“ (25.7%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (22.0%).

Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (27.0%).Външнотърговското салдо(износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - август 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1 695.9 млн. лева. През август 2019 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF)с трети страни е положителнои е на стойност 59.1 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари- август 2019 г. намалява с 5.3%в сравнение със същия период на 2018г. и е на стойност 13 813.9млн. лева (по цени CIF)1(табл. 1 и 2от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия. През август2019 г. вносът на стоки в България от трети странинамалявас 22.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 548.6 млн. лeвa.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - август 2019 г. от България общо саизнесени стоки на стойност 37 900.9 млн . лв. , което е с 3.8% по вече в сравнение със същия период на предходната година. През август 2019 г. общият износ на стоки възлиза на 4 761.0 млн. лв. и нараства с 1.1% спрямо същия месец на предходната година.

Вижте още данни ТУК.

Източник: novini.bg