През периода януари - август 2018 г. износът на стоки

През периода януари - август 2018 г. износът на стоки ...

Износът на стоки от България за трети страни намалява.


През периода януари - август 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 22.9% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 10 167.6 млн. лева.

Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, бившата югославска република Македония и Руската федерация. Те формират 52.7% от износа за трети страни.

През август 2018 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 21.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 312.6 млн. лева.

През периода януари - август 2018 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, ръст в сравнение със същия период на 2017 г. е отбелязан само в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (55.4%).

Най-голям спад се наблюдава в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (57.3%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (42.2%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - август 2018 г. се увеличава с 4.6% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 14 622.5 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През август вносът на стоки в България от трети страни се увеличава с 10.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 000.6 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - август 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. най-голямо увеличение е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (24.7%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (20.0%) (табл. 4 от приложението).

Най-голям спад се наблюдава в сектори „Храни и живи животни“ (5.2%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (5.2%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - август 2018 г. е отрицателно и е в размер на 4 454.9 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 3 219.8 млн. лева. През август външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 688.0 млн. лева.

През периода януари - август 2018 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 35 078.4 млн. лв., което е с 1.5% по-малко в сравнение със същия период на 2017 година. През август 2018 г. общият износ на стоки възлиза на 4 613.0 млн. лв. и нараства с 0.6% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - август 2018 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 40 993.4 млн. лв. (по цени CIF), или със 7.2% повече спрямо същия период на 2017 година. През август 2018 г. общият внос на стоки намалява с 0.1% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 973.0 млн. лева. Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - август 2018 г. и е на стойност 5 915.0 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари - август 2018 г. също е отрицателно и е в размер на 3 029.2 млн. лева.

През август 2018 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 360.0 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 46.3 млн. лева.

Източник: novini.bg